اقتصاد و تجارت
دسته بندی :
یارانه نقدی یا کالابرگ؟ دولت موافق کدام طرح است؟

یارانه نقدی یا کالابرگ؟ دولت موافق کدام طرح است؟

یارانه
تکلیف افرادی که درخواست یارانه جدید را داشتند روشن شد

تکلیف افرادی که درخواست یارانه جدید را داشتند روشن شد

یارانه
یارانه تا چه زمانی به حساب‌ها واریز می‌شود؟

یارانه تا چه زمانی به حساب‌ها واریز می‌شود؟

یارانه
ادامه پرداخت یارانه‌ها قطعی شد
با توجه به توضیحات سخنگوی دولت؛

ادامه پرداخت یارانه‌ها قطعی شد

یارانه