اقتصاد و تجارت
دسته بندی :
تصمیم مهم دولت/ یارانه این افراد امسال قطع می‌شود

تصمیم مهم دولت/ یارانه این افراد امسال قطع می‌شود

یارانه
واریز آخرین یارانه نقدی سال ۱۴۰۱ ساعت ۲۴ امشب

واریز آخرین یارانه نقدی سال ۱۴۰۱ ساعت ۲۴ امشب

یارانه
یارانه نقدی بهمن ساعت ۲۴ امشب قابل برداشت است

یارانه نقدی بهمن ساعت ۲۴ امشب قابل برداشت است

یارانه
گزارش‌های بودجه سال جاری بر اساس قانون مصوب ارائه شود/ شهریور ۱۴۰۰ ماخذ قیمت کالا‌های مشمول کالابرگ الکترونیک است
نیکزاد در جمع بندی گزارش بررسی عملکرد منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه ها:

گزارش‌های بودجه سال جاری بر اساس قانون مصوب ارائه شود/ شهریور ۱۴۰۰ ماخذ قیمت کالا‌های مشمول کالابرگ الکترونیک است

یارانه
مهاجرت از ریال

مهاجرت از ریال

یارانه
یارانه نقدی برای سال ۱۴۰۲ ثابت ماند

یارانه نقدی برای سال ۱۴۰۲ ثابت ماند

یارانه