مسکن و ساختمان
دسته بندی :
نام ایران در میان ۹ کشور صاحب فناوری افزایش تاب‌آوری سازه

نام ایران در میان ۹ کشور صاحب فناوری افزایش تاب‌آوری سازه

هوشمندسازی ساختمان
لزوم هوشمندسازی بدنه‌های شهری
یک دکترای طراحی شهری تاکید کرد:

لزوم هوشمندسازی بدنه‌های شهری

هوشمندسازی ساختمان
ساخت شهر هوشمند در عربستان
توسط شرکت هانمی گلوبال انجام می‌شود

ساخت شهر هوشمند در عربستان

هوشمندسازی ساختمان
ساخت دستگاهی که خسارت زلزله به ساختمان‌ها را کم می‌کند
به همت محققین دانشگاه رازی انجام شد

ساخت دستگاهی که خسارت زلزله به ساختمان‌ها را کم می‌کند

هوشمندسازی ساختمان
پلتفرم شهر هوشمند راه‌اندازی شد
در یک شرکت دانش بنیان؛

پلتفرم شهر هوشمند راه‌اندازی شد

هوشمندسازی ساختمان

دستگیره‌های خودایمن مجهز به اشعه ماورابنفش

هوشمندسازی ساختمان

۱۰ خدمت شهری مشهد هوشمند شد

هوشمندسازی ساختمان

درخواست گزارش از شهرداری درباره «تهران هوشمند»

هوشمندسازی ساختمان
سرپرست معاونت شهرسازی و معماری راه و شهرسازی گلستان:

سهم عظیمی ازاشتغال کشور متاثر از صنعت ساختمان است

هوشمندسازی ساختمان