مسکن و ساختمان هوشمندسازی ساختمان
دسته بندی :
لزوم هوشمندسازی بدنه‌های شهری
یک دکترای طراحی شهری تاکید کرد:

لزوم هوشمندسازی بدنه‌های شهری

ساخت شهر هوشمند در عربستان
توسط شرکت هانمی گلوبال انجام می‌شود

ساخت شهر هوشمند در عربستان

ساخت دستگاهی که خسارت زلزله به ساختمان‌ها را کم می‌کند
به همت محققین دانشگاه رازی انجام شد

ساخت دستگاهی که خسارت زلزله به ساختمان‌ها را کم می‌کند

پلتفرم شهر هوشمند راه‌اندازی شد
در یک شرکت دانش بنیان؛

پلتفرم شهر هوشمند راه‌اندازی شد

دستگیره‌های خودایمن مجهز به اشعه ماورابنفش

۱۰ خدمت شهری مشهد هوشمند شد

سرپرست معاونت شهرسازی و معماری راه و شهرسازی گلستان:

سهم عظیمی ازاشتغال کشور متاثر از صنعت ساختمان است