اقتصاد و تجارت تجارت الکترونیک
دسته بندی :
ضرورت تحقق حاکمیت یکپارچه در حمایت از کسب‌وکار‌های تجارت الکترونیکی/ تحقق جهش تجارت الکترونیکی با مشارکت مردم
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرد؛

ضرورت تحقق حاکمیت یکپارچه در حمایت از کسب‌وکار‌های تجارت الکترونیکی/ تحقق جهش تجارت الکترونیکی با مشارکت مردم

امکان حضور سکو‌های تجارت الکترونیکی در انجام و ثبت معاملات خودرو، ایجاد شد
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی خبر داد؛

امکان حضور سکو‌های تجارت الکترونیکی در انجام و ثبت معاملات خودرو، ایجاد شد

عملیاتی شدن پذیره‌نویسی الکترونیکی حق‌تقدم از سوی ۵۴ ناشر
آمار ۱۱ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲ بررسی شد:

عملیاتی شدن پذیره‌نویسی الکترونیکی حق‌تقدم از سوی ۵۴ ناشر

رشد ۱۶۶ درصدی ارزش معاملات تجارت الکترونیکی در استان مازندران طی شش ماهه نخست سال ۱۴۰۲
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی خبر داد؛

رشد ۱۶۶ درصدی ارزش معاملات تجارت الکترونیکی در استان مازندران طی شش ماهه نخست سال ۱۴۰۲

تغییر نحوه پرداخت کارمزد مناقصات سامانه ستاد با تدابیر مناسب مدیریت شد
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی خبر داد؛

تغییر نحوه پرداخت کارمزد مناقصات سامانه ستاد با تدابیر مناسب مدیریت شد

رشد ۱۲۵ درصدی تجارت الکترونیکی استان کرمان در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۲
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی خبر داد؛

رشد ۱۲۵ درصدی تجارت الکترونیکی استان کرمان در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۲

رشد ۱۲۵ درصدی کسب و کار‌های الکترونیک کشور در ۶ ماه نخست سال
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی خبر داد:

رشد ۱۲۵ درصدی کسب و کار‌های الکترونیک کشور در ۶ ماه نخست سال

افزایش تعامل بین حاکمیت، دانشگاه، صنعت و فن‌آوران برای حل مسائل تجارت
مدیرکل دفتر خدمات کسب‌وکار وزارت‌صمت تاکید کرد؛

افزایش تعامل بین حاکمیت، دانشگاه، صنعت و فن‌آوران برای حل مسائل تجارت