انرژی
دسته بندی :
افزایش ظرفیت نیروگاه‏‏‌های برق کشور

افزایش ظرفیت نیروگاه‏‏‌های برق کشور

برق و نیروگاه برقی
الزام صنایع به تامین ۱ تا ۵ درصد از برق مصرفی از انرژی‌های تجدیدپذیر

الزام صنایع به تامین ۱ تا ۵ درصد از برق مصرفی از انرژی‌های تجدیدپذیر

برق و نیروگاه برقی
خروج دولت از اقتصاد برق و گاز، سبب توسعه، افزایش تولید و کاهش قیمت خواهد شد

خروج دولت از اقتصاد برق و گاز، سبب توسعه، افزایش تولید و کاهش قیمت خواهد شد

برق و نیروگاه برقی
ضرورت صرفه‌جویی ۱۰درصدی مردم در مصرف برق و گاز برای پایداری شبکه

ضرورت صرفه‌جویی ۱۰درصدی مردم در مصرف برق و گاز برای پایداری شبکه

برق و نیروگاه برقی
تولید هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر در منطقه کوهپایه و شرق استان اصفهان
مدیرعامل برق منطقه‌ای اصفهان عنوان کرد:

تولید هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر در منطقه کوهپایه و شرق استان اصفهان

برق و نیروگاه برقی
افزایش ۳۴۴ مگاواتی ظرفیت تولید برق ایران در سه‌ماهه پاییز

افزایش ۳۴۴ مگاواتی ظرفیت تولید برق ایران در سه‌ماهه پاییز

برق و نیروگاه برقی
درخواست سخنگوی صنعت برق برای صرفه جویی در مصرف برق و گاز

درخواست سخنگوی صنعت برق برای صرفه جویی در مصرف برق و گاز

برق و نیروگاه برقی
عملیات اجرایی پست ۴۰۰ کیلوولت نهبندان با تامین اعتبار جدید سرعت می‌گیرد

عملیات اجرایی پست ۴۰۰ کیلوولت نهبندان با تامین اعتبار جدید سرعت می‌گیرد

برق و نیروگاه برقی
مصرف برق از سقف تعیین شده بالاتر است/ ضرورت صرفه جویی در مصرف گاز و برق

مصرف برق از سقف تعیین شده بالاتر است/ ضرورت صرفه جویی در مصرف گاز و برق

برق و نیروگاه برقی