انرژی
دسته بندی :
وزارت صمت با تشدید نظارت بر توزیع روغن موتور از نابسامانی بازار جلوگیری کند
حسینی‌کیا:

وزارت صمت با تشدید نظارت بر توزیع روغن موتور از نابسامانی بازار جلوگیری کند

روانکارها و روغن موتور
ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به صنعت روغن موتور تعلق می‌گیرد
فاصله زیاد تصمیم تا اجرا؛

ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به صنعت روغن موتور تعلق می‌گیرد

روانکارها و روغن موتور
افزایش نرخ ارز بر افزایش قیمت روغن موتور بی‌تاثیر بود
جمع‌آوری روغن‌های تقلبی از بازار؛

افزایش نرخ ارز بر افزایش قیمت روغن موتور بی‌تاثیر بود

روانکارها و روغن موتور
گرانی روغن موتور ناشی از انحصار در تولید است
حسینی‌کیا:

گرانی روغن موتور ناشی از انحصار در تولید است

روانکارها و روغن موتور
گرانی و کمبود روغن موتور به‌زودی برطرف می‌شود
با افزایش عرضه؛

گرانی و کمبود روغن موتور به‌زودی برطرف می‌شود

روانکارها و روغن موتور
قاچاق روغن موتور توسط تولیدکننده‌ها از مبادی رسمی

قاچاق روغن موتور توسط تولیدکننده‌ها از مبادی رسمی

روانکارها و روغن موتور
دلیل کمبود روغن موتور در بازار اعلام شد

دلیل کمبود روغن موتور در بازار اعلام شد

روانکارها و روغن موتور
افزایش هزینه بسته بندی عامل اصلی گرانی روغن موتور

افزایش هزینه بسته بندی عامل اصلی گرانی روغن موتور

روانکارها و روغن موتور
دلایل نابسامانی بازار روغن موتور بررسی شد/ تولیدکنندگان متخلف به تعزیرات معرفی می‌شوند
تقی‌پور:

دلایل نابسامانی بازار روغن موتور بررسی شد/ تولیدکنندگان متخلف به تعزیرات معرفی می‌شوند

روانکارها و روغن موتور
معضلات تامین و تولید روغن موتور در کمیسیون صنایع مجلس بررسی می‌شود
در هفته آینده؛

معضلات تامین و تولید روغن موتور در کمیسیون صنایع مجلس بررسی می‌شود

روانکارها و روغن موتور
۱۲۳