معادن و مواد معدنی
دسته بندی :
سیطره چین بر عناصر کمیاب جهان

سیطره چین بر عناصر کمیاب جهان

عناصر نادر خاکی
جایگاه عناصر نادر خاکی در آینده اقتصاد/ ضرورت ایجاد تکنولوژی در حوزه استحصال و فرآوری این عناصر
معاون برنامه‌ریزی و نظارت بر شرکت‌ها «ومعادن» تاکید کرد:

جایگاه عناصر نادر خاکی در آینده اقتصاد/ ضرورت ایجاد تکنولوژی در حوزه استحصال و فرآوری این عناصر

عناصر نادر خاکی
تسلط چین بر بازار جهانی عناصر کمیاب

تسلط چین بر بازار جهانی عناصر کمیاب

عناصر نادر خاکی
چین صنعت خاک‌های نادر (REE) خود را ادغام می‌کند

چین صنعت خاک‌های نادر (REE) خود را ادغام می‌کند

عناصر نادر خاکی
خودروسازان اروپا می‌توانند استفاده از عناصر خاکی کمیاب را کاهش دهند؟

خودروسازان اروپا می‌توانند استفاده از عناصر خاکی کمیاب را کاهش دهند؟

عناصر نادر خاکی
«توسعه معادن و فلزات» به دنبال رفع موانع توسعه ای/ توسعه عناصر نادر خاکی در دستور کار «ومعادن»
«می متالز» گزارش می‌دهد:

«توسعه معادن و فلزات» به دنبال رفع موانع توسعه ای/ توسعه عناصر نادر خاکی در دستور کار «ومعادن»

عناصر نادر خاکی
پشت پرده داستان سلطه چین بر بازار فلزات خاکی کمیاب

پشت پرده داستان سلطه چین بر بازار فلزات خاکی کمیاب

عناصر نادر خاکی
پشت پرده داستان سلطه چین بر بازار فلزات خاکی کمیاب

پشت پرده داستان سلطه چین بر بازار فلزات خاکی کمیاب

عناصر نادر خاکی
پشت پرده داستان سلطه چین بر بازار فلزات خاکی کمیاب

پشت پرده داستان سلطه چین بر بازار فلزات خاکی کمیاب

عناصر نادر خاکی
سیبری روسیه جایگاه یکی از بزرگترین ذخایر عناصر خاکی کمیاب

سیبری روسیه جایگاه یکی از بزرگترین ذخایر عناصر خاکی کمیاب

عناصر نادر خاکی
۱۲