فلزات غیرآهنی
دسته بندی :
کروی در حال تکمیل الگوی اصلاحی خود

کروی در حال تکمیل الگوی اصلاحی خود

سرب و روی
سود تقسیمی فسرب چقدر شد؟

سود تقسیمی فسرب چقدر شد؟

سرب و روی
باما درباره دارایی‌ها شفاف سازی کرد

باما درباره دارایی‌ها شفاف سازی کرد

سرب و روی
انتزاع معدن سرمک از

انتزاع معدن سرمک از "لشگردر" منتفی است

سرب و روی
توضیحات فسوژ درباره صادرات محصول کنسانتره

توضیحات فسوژ درباره صادرات محصول کنسانتره

سرب و روی
تناقض ذهنیت‌ها بر سر خاک روی
بررسی وضعیت صنایع سرب و روی و عرضه و تقاضای این بخش

تناقض ذهنیت‌ها بر سر خاک روی

سرب و روی
تشریح آخرین وضعیت معدن آلبلاغ اسفراین

تشریح آخرین وضعیت معدن آلبلاغ اسفراین

سرب و روی
بازگشت ۲۶۰ کارگر به شرکت تولید روی بندرعباس

بازگشت ۲۶۰ کارگر به شرکت تولید روی بندرعباس

سرب و روی