فلزات غیرآهنی سرب و روی
دسته بندی :
ریزش قیمت سرب و روی در بازار‌های جهانی

ریزش قیمت سرب و روی در بازار‌های جهانی

افزایش قیمت روی با کاهش موجودی انبار‌ها

افزایش قیمت روی با کاهش موجودی انبار‌ها

تنگنا‌های صنعت «سرب و روی»

تنگنا‌های صنعت «سرب و روی»

بهمن کم‌درآمد برای تولیدکنندگان سرب و روی

بهمن کم‌درآمد برای تولیدکنندگان سرب و روی

برای بهره‌برداری از معدن آلبلاغ اسفراین الگوی خاصی داریم
منتخب مردم اسفراین در مجلس:

برای بهره‌برداری از معدن آلبلاغ اسفراین الگوی خاصی داریم

به درخواست شرکت ذوب روی اصفهان؛

"کاما" متعهد پذیره‌نویسی "فروی" شد

افزایش سرمایه
از محل سود انباشته؛

افزایش سرمایه "فروی" ثبت شد