فلزات غیرآهنی سرب و روی
دسته بندی :
بخشی از درآمد معدن انگوران باید در اکتشاف‌های معدنی هزینه شود
مدیرکل صمت استان زنجان:

بخشی از درآمد معدن انگوران باید در اکتشاف‌های معدنی هزینه شود

موثقی نیا: بخش خصوصی از ظرفیت معادن کشف شده سرب استفاده کند
در دیدار با رئیس انجمن سرب ایران مطرح شد:

موثقی نیا: بخش خصوصی از ظرفیت معادن کشف شده سرب استفاده کند

سرب و روی بین قیچی مشکلات
تنگنا‌های داخلی و خارجی بسیاری صنعت سرب و روی کشور را تهدید می‌کند

سرب و روی بین قیچی مشکلات

جایگاه ایران در بازار جهانی سرب

جایگاه ایران در بازار جهانی سرب

آغاز تست گرم در بزرگ‌ترین کارخانه فرآوری سرب و روی ایران
مدیر مجتمع سرب و روی مهدی‌آباد خبر داد:

آغاز تست گرم در بزرگ‌ترین کارخانه فرآوری سرب و روی ایران

احتمال افزایش مجدد حجم صادرات سرب تصفیه شده چین

احتمال افزایش مجدد حجم صادرات سرب تصفیه شده چین

تصمیم‌گیری سلیقه‌ای دولت به صنعت سرب و روی ضربه می‌زند
حسین سلاح‌ورزی در نشست با انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران

تصمیم‌گیری سلیقه‌ای دولت به صنعت سرب و روی ضربه می‌زند