تاریخ: ۰۱ تير ۱۴۰۰ ، ساعت ۲۳:۲۰
بازدید: ۲۰۲
کد خبر: ۲۲۳۲۲۵
با حضور دکتر پورمند انجام شد
‌می‌متالز - هفتمین دوره بازدید از پروژه‌های هلدینگ میدکو در سال ۱۴۰۰ توسط دکتر علی اصغر پورمند (مدیرعامل میدکو) در روز‌های دوشنبه ۳۱ خرداد و سه شنبه ۱ تیرماه انجام شد. دکتر پورمند در روز اول از مجتمع لوله‌های مسی و کاتد مس شهر بابک و مجتمع فولاد بردسیر بازدید کرد. بازدید از مجتمع فولاد زرند، کارخانه CDQ، مجتمع فولاد بوتیا و مجتمع آهک و دولومیت از برنامه‌های روز دوم وی بود. این بازدید‌ها هر دو هفته یکبار و به صورت منظم انجام می‌شود.

هفتمین دوره بازدید از پروژه‌های هلدینگ میدکو در سال ۱۴۰۰

هفتمین دوره بازدید از پروژه‌های هلدینگ میدکو در سال ۱۴۰۰

هفتمین دوره بازدید از پروژه‌های هلدینگ میدکو در سال ۱۴۰۰

هفتمین دوره بازدید از پروژه‌های هلدینگ میدکو در سال ۱۴۰۰

هفتمین دوره بازدید از پروژه‌های هلدینگ میدکو در سال ۱۴۰۰

هفتمین دوره بازدید از پروژه‌های هلدینگ میدکو در سال ۱۴۰۰

هفتمین دوره بازدید از پروژه‌های هلدینگ میدکو در سال ۱۴۰۰

هفتمین دوره بازدید از پروژه‌های هلدینگ میدکو در سال ۱۴۰۰

هفتمین دوره بازدید از پروژه‌های هلدینگ میدکو در سال ۱۴۰۰

هفتمین دوره بازدید از پروژه‌های هلدینگ میدکو در سال ۱۴۰۰

هفتمین دوره بازدید از پروژه‌های هلدینگ میدکو در سال ۱۴۰۰

هفتمین دوره بازدید از پروژه‌های هلدینگ میدکو در سال ۱۴۰۰

هفتمین دوره بازدید از پروژه‌های هلدینگ میدکو در سال ۱۴۰۰

هفتمین دوره بازدید از پروژه‌های هلدینگ میدکو در سال ۱۴۰۰

هفتمین دوره بازدید از پروژه‌های هلدینگ میدکو در سال ۱۴۰۰

هفتمین دوره بازدید از پروژه‌های هلدینگ میدکو در سال ۱۴۰۰

منبع: میدکو