تاریخ: ۲۹ تير ۱۴۰۰ ، ساعت ۲۱:۱۵
بازدید: ۲۵۴
کد خبر: ۲۲۳۲۳۱
با حضور دکتر پورمند انجام شد
‌می‌متالز - نهمین دوره بازدید از پروژه‌های هلدینگ میدکو در سال ۱۴۰۰ توسط دکتر علی اصغر پورمند (مدیرعامل میدکو) در روز‌های دوشنبه و سه شنبه ۲۸ و ۲۹ تیرماه انجام شد. دکتر پورمند در روز اول از مجتمع لوله‌های مسی و کاتد مس شهر بابک، مجتمع فولاد بردسیر بازدید کرد. بازدید از مجتمع فولاد زرند، کارخانه CDQ و مجتمع فولاد بوتیا از برنامه‌های روز دوم وی بود. این بازدید‌ها هر دو هفته یکبار و به صورت منظم انجام می‌شود.

نهمین دوره بازدید از پروژه‌های هلدینگ میدکو در سال ۱۴۰۰

نهمین دوره بازدید از پروژه‌های هلدینگ میدکو در سال ۱۴۰۰

نهمین دوره بازدید از پروژه‌های هلدینگ میدکو در سال ۱۴۰۰

نهمین دوره بازدید از پروژه‌های هلدینگ میدکو در سال ۱۴۰۰

نهمین دوره بازدید از پروژه‌های هلدینگ میدکو در سال ۱۴۰۰

نهمین دوره بازدید از پروژه‌های هلدینگ میدکو در سال ۱۴۰۰

نهمین دوره بازدید از پروژه‌های هلدینگ میدکو در سال ۱۴۰۰

نهمین دوره بازدید از پروژه‌های هلدینگ میدکو در سال ۱۴۰۰

نهمین دوره بازدید از پروژه‌های هلدینگ میدکو در سال ۱۴۰۰

نهمین دوره بازدید از پروژه‌های هلدینگ میدکو در سال ۱۴۰۰

منبع: میدکو