تاریخ: ۱۵ شهريور ۱۴۰۰ ، ساعت ۲۲:۴۹
کد خبر: ۲۲۶۳۰۰
‌می‌متالز - در سال ١٣٩٨، هزینه‌کرد فعالیت‌های تحقیق و توسعه نسبت به سال ١٣٩٦، ۷۰ درصد رشد داشته است. در سال ١٣٩٨، ۸۹/ ۳۰ درصد از محققان در گروه تحصیلی علوم فنی و مهندسی، ۴۰/ ۳۰ درصد در علوم انسانی، ۸۷/ ۱۴ درصد در علوم پزشکی، ۹۴/ ۱۲ درصد در علوم پایه، ۷۲/ ۸ درصد در علوم کشاورزی و دامپزشکی و مابقی در گروه تحصیلی هنر بوده‌اند.

به گزارش می‌متالز، براساس گزارش مرکز آمار ایران، طرح آمارگیری از کارگاه‌های دارای فعالیت تحقیق و توسعه، یکی از طرح‌های مرکز آمار ایران است که با هدف تهیه داده‌های آماری مناسب در حوزه علم، فناوری و نوآوری برای تدوین برنامه‌های توسعه‌ای سیاستگذاران و برنامه‌ریزان به اجرا درمی‌آید.

در این طرح به کارگاه‌های دارای فعالیت تحقیق و توسعه در سه جامعه آماری مراکز تحقیقاتی، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، کارگاه‌های دارای فعالیت تحقیق و توسعه (کارگاه‌های صنعتی دارای ٥٠کارکن و بیشتر، شرکت‌های دانش‌بنیان و سایر کارگاه‌های دارای فعالیت تحقیق و توسعه) به صورت تمام‌شماری در سراسر کشور مراجعه و اطلاعاتی در خصوص کارکنان تحقیقاتی (محقق، دستیار محقق و تکنسین و کارمند پشتیبانی)، پروژه‌های تحقیقاتی و هزینه‌های تحقیق و توسعه جمع‌آوری می‌شود. نتایج این آمارگیری سال١٣٩٨ نشان می‌دهد که در سال ١٣٩٨، تعداد ۲۵۴هزار و ۷۹۶ محقق در جامعه آماری این طرح آمارگیری مشغول به فعالیت بوده‌اند که از این تعداد ۱۷۲هزار و ۳۹۶ محقق، مرد و ۸۲هزار و ۴۰۰ محقق، زن بوده‌اند. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال ١٣٩٨، تعداد کل سایر کارکنان تحقیق و توسعه، ۷۵هزار و ۱۸ نفر بوده است که از این تعداد ۴۲هزار و ۷۷۴ نفر کاردان فنی (دستیار محقق، تکنسین و کارکنان هم‌ردیف) با سهم ٥٧ درصدی و مابقی کارکنان دفتری و پشتیبانی با سهم ٤٣ درصدی هستند. براساس داده‌های به دست آمده در سال ١٣٩٨ تعداد ۱۲۵هزار و ۹۷ پروژه تحقیقاتی انجام شده است که از این تعداد، ۲۳هزار و ۱۳۹ پروژه بنیادی، ۶۸هزار و ۸۷۱پروژه کاربردی و ۳۳هزار و ۸۷ پروژه توسعه‌ای بوده است. پروژه‌های کاربردی با ٥٥ درصد بیشترین سهم را داشتند. در سال ١٣٩٦ کل هزینه‌کرد فعالیت تحقیق و توسعه ۱۲۷میلیون و ۱۶۷هزار و ۸۳۱ ریال بوده که در سال ١٣٩٨ به ۲۱۵میلیون و ۷۰۶هزار و ۴۵۳ ریال رسیده که بیانگر رشدی در حدود ٧٠ درصد است. از مجموع ۲۱۵میلیون و ۷۰۶هزار و ۴۵۳ ریال هزینه‌های تحقیق و توسعه سال ١٣٩٨، ۱۶۸میلیون و ۲۶۰هزار و ۵۱۲ ریال (در حدود ٧٨ درصد) مربوط به هزینه‌های جاری و ۴۷میلیون و ۴۴۵هزار و ۹۴۱ ریال (در حدود ٢٢ درصد) مربوط به هزینه‌های سرمایه‌ای است.

منبع: دنیای اقتصاد

عناوین برگزیده