تاریخ: ۲۲ بهمن ۱۴۰۱ ، ساعت ۱۵:۳۰
کد خبر: ۲۹۳۷۲۵

منبع: شرکت صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد