تاریخ: ۱۹ بهمن ۱۴۰۲ ، ساعت ۲۰:۵۹
بازدید: ۱۶۶۱
کد خبر: ۳۳۲۲۹۸

منبع: شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات