تاریخ: ۲۶ اسفند ۱۳۹۹ ، ساعت ۱۴:۲۸
کد خبر: ۲۰۲۳۹۳
‌می‌متالز - نحوه سرمایه گذاری و زمان پرداخت سود واحد‌های صندوق سرمایه گذاری توسعه تعاون صبا برای دوره منتهی به اسفند۹۹ تشریح شد.

به گزارش می‌متالز، با توجه به نزدیکی به موعد پایان سال ۹۹، زمان و نحوه پرداخت سود سرمایه گذاران در صندوق توسعه تعاون صبا تشریح شد. بر اساس این اعلام، به منظور حفظ منافع سرمایه گذاران صندوق و جلوگیری از هرگونه ابهام و نارضایتی ایشان، سود صندوق منتهی به اسفند ۱۳۹۹، پس از محاسبه NAV آخرین روز دوره (۳۰اسفندماه)، در اولین روز کاری بعد، در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۷ به حساب سرمایه گذاران صندوق واریز می‌گردد.

همچنین به دلیل تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال واحد‌های سرمایه گذاری صندوق و نیز در راستای جلوگیری از تضییع حقوق سرمایه گذاران برای دوره اسفندماه سال جاری و ایام نوروز ۱۴۰۰، هرگونه ثبت و صدور از تاریخ ۹۹/۱۲/۲۵ لغایت ۱۴۰۰/۱/۶ ممنوع خواهد بود.

لازم به توضیح است مبالغ اسمی مربوط به ابطال مشتریانی که درخواست ایشان بعد از ساعت ۱۱مورخ ۹۹/۱۲/۲۷ ثبت گردد، در اولین روز کاری سال ۱۴۰۰ مصادف با ۱۴۰۰/۱/۷ به حساب مربوطه واریز خواهد شد. همچنین از تاریخ ۹۹/۱۲/۲۷ لغایت ۱۴۰۰/۱/۶ ثبت ابطال واحد‌های سرمایه گذاری صندوق در سامانه صندوق، مبنای محاسبه NAV، تاریخ ۱۴۰۰/۱/۷ خواهد بود.

بدیهی است از تاریخ ۱۴۰۰/۱/۷ به بعد، شرایط صدور و ابطال واحد‌های فوق به روال قبل خواهد بود. یادآور می‌گردد پیرو ابلاغ سازمان بورس و اوراق بهادار، ثبت درخواست‌های مشتریان باید صرفا به صورت غیر حضوری و اینترنتی صورت پذیرد.

منبع: بورس امروز