تاریخ: ۱۳ ارديبهشت ۱۴۰۰ ، ساعت ۱۶:۰۰
کد خبر: ۲۰۸۸۶۱
گزارش تصویری؛
‌می‌متالز - در مراسمی با حضور مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان از شرکت فولاد مبارکه و اعضای مجمع خیران استان اصفهان که در احداث ساختمان جدید اداره کل پزشکی قانونی سهیم بوده اند؛ تقدیر به عمل آمد.

تقدیر از فولاد مبارکه و مجمع خیرین برای مشارکت در احداث ساختمان جدید پزشکی قانون اصفهان

تقدیر از فولاد مبارکه و مجمع خیرین برای مشارکت در احداث ساختمان جدید پزشکی قانون اصفهان

تقدیر از فولاد مبارکه و مجمع خیرین برای مشارکت در احداث ساختمان جدید پزشکی قانون اصفهان

تقدیر از فولاد مبارکه و مجمع خیرین برای مشارکت در احداث ساختمان جدید پزشکی قانون اصفهان

تقدیر از فولاد مبارکه و مجمع خیرین برای مشارکت در احداث ساختمان جدید پزشکی قانون اصفهان

تقدیر از فولاد مبارکه و مجمع خیرین برای مشارکت در احداث ساختمان جدید پزشکی قانون اصفهان

تقدیر از فولاد مبارکه و مجمع خیرین برای مشارکت در احداث ساختمان جدید پزشکی قانون اصفهان

تقدیر از فولاد مبارکه و مجمع خیرین برای مشارکت در احداث ساختمان جدید پزشکی قانون اصفهان

تقدیر از فولاد مبارکه و مجمع خیرین برای مشارکت در احداث ساختمان جدید پزشکی قانون اصفهان

تقدیر از فولاد مبارکه و مجمع خیرین برای مشارکت در احداث ساختمان جدید پزشکی قانون اصفهان

تقدیر از فولاد مبارکه و مجمع خیرین برای مشارکت در احداث ساختمان جدید پزشکی قانون اصفهان

تقدیر از فولاد مبارکه و مجمع خیرین برای مشارکت در احداث ساختمان جدید پزشکی قانون اصفهان

تقدیر از فولاد مبارکه و مجمع خیرین برای مشارکت در احداث ساختمان جدید پزشکی قانون اصفهان

تقدیر از فولاد مبارکه و مجمع خیرین برای مشارکت در احداث ساختمان جدید پزشکی قانون اصفهان

تقدیر از فولاد مبارکه و مجمع خیرین برای مشارکت در احداث ساختمان جدید پزشکی قانون اصفهان

تقدیر از فولاد مبارکه و مجمع خیرین برای مشارکت در احداث ساختمان جدید پزشکی قانون اصفهان

تقدیر از فولاد مبارکه و مجمع خیرین برای مشارکت در احداث ساختمان جدید پزشکی قانون اصفهان

تقدیر از فولاد مبارکه و مجمع خیرین برای مشارکت در احداث ساختمان جدید پزشکی قانون اصفهان

تقدیر از فولاد مبارکه و مجمع خیرین برای مشارکت در احداث ساختمان جدید پزشکی قانون اصفهان

تقدیر از فولاد مبارکه و مجمع خیرین برای مشارکت در احداث ساختمان جدید پزشکی قانون اصفهان

تقدیر از فولاد مبارکه و مجمع خیرین برای مشارکت در احداث ساختمان جدید پزشکی قانون اصفهان

منبع: ایراسین

مطالب مرتبط
عناوین برگزیده