تاریخ: ۲۲ تير ۱۴۰۰ ، ساعت ۰۰:۲۶
کد خبر: ۲۱۸۲۷۴
موسسه گالوپ:
‌می‌متالز - از زمانی که پاندمی ویروس کرونا طی یک سال گذشته به اقتصاد جهانی شوک وارد کرد، پیمایش‌های موسسه گالوپ در ۱۱۷کشور و منطقه در سال۲۰۲۰ نشان داد که این پاندمی معیشت بیش از یک‌میلیارد نفر را تحت‌الشعاع قرار داده است. براساس این گزارش ۵۳درصد از نیروی کار جهان به‌صورت موقت بیکار شدند و ۳۲درصد از آنان شغل و کسب‌و‌کار خود را از دست دادند.

به گزارش می‌متالز، با شیوع کرونا حداقل درصدی از نیروی کار فعال در تمامی کشور‌ها و مناطق به‌صورت موقت بیکار شدند، شغل‌شان را از دست دادند، ساعت کاری‌شان کاهش یافت یا مزد کمتری نسبت به سابق دریافت کردند، اما مردم کشور‌های کم‌درآمدی که اقتصاد غیررسمی در آن‌ها گسترده‌تر است، متحمل بیشترین دشواری‌ها شدند.

موسسه گالوپ نیمه دوم سال۲۰۲۰ از مردم درباره اثرگذاری ویروس کرونا بر معیشت‌شان پرسید. در آن زمان، عموم مردم دنیا درگیر موج اول جهانی پاندمی و در معرض شروع موج دوم بودند، با این حال کشور‌ها در مراحل متفاوتی از درگیری با این پاندمی بودند. اثرات منفی اقتصادی بسیار گسترده و زیاد به نظر می‌رسید.

در سطح جهانی، حدود یک نفر از هر سه نفر که در زمان پاندمی شاغل بودند (۳۲درصد) پاسخ دادند که شغل یا کسب‌و‌کارشان را به‌واسطه شرایط کرونا از دست داده‌اند که حدود یک‌میلیارد نفر از بزرگسالان را شامل می‌شود.

در سطح جهانی، بین مردمی که شغل و کسب‌و‌کار خود را از دست دادند، بیشترین میزان مربوط به فیلیپین و کنیا با ۶۴درصد و کمترین میزان مربوط به سوئیس با ۳درصد بوده‌است.

حداقل نیمی از نیروی کار در هشت کشور کم‌درآمد یا متوسط به پایین، شغل و کسب‌و‌کار خود را به‌واسطه پاندمی از دست داده‌اند. این شامل ۵۳درصد از نیروی کار در هند می‌شود؛ کشوری که بیش از هر کشور دیگر در جهان از بیکاری نیروی کار خود و از دست دادن معیشت‌شان رنج می‌برد. برآورد‌ها نشان می‌دهد که حدود ۴۰۰میلیون نفر از نیروی کار هند شغل و کسب‌و‌کار خود را از دست داده‌اند. برای مقایسه، در ایالات‌متحده آمریکا، ۱۳درصد ابراز کردند که در این جریان شغل یا کسب‌و‌کار خود را از دست داده‌اند که حدود ۳۰میلیون نفر را در بر می‌گیرد.

بیکاری موقت ۷/ ۱ میلیارد نفر طبق برآورد‌ها

اخراج موقت و تعطیلی مشاغل در اثر اتخاذ سیاست‌های مربوط به محدودسازی و کنترل شیوع ویروس کرونا در کشور‌های جهان، سیر صعودی پیدا کرد. بیش از نیمی از نیروی کار جهان (۵۳درصد) گفته‌اند که به‌واسطه پاندمی کرونا به‌صورت موقت از کار یا کسب‌و‌کارشان اخراج شده‌اند. پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته از جمعیت جهان، گواه آن است که حدود ۷/ ۱میلیارد بزرگسال تحت‌الشعاع این واقعه قرار گرفته‌اند.

در میان کشور‌هایی که درصدی از نیروی کارشان به‌صورت موقت اخراج شده‌اند، بیشترین میزان مربوط به زیمباوه با ۷۹درصد و کمترین میزان مربوط به آلمان با ۶درصد است.

در ۵۷کشور و منطقه مورد بررسی، عموم بزرگسالانی که شاغل بودند، به اخراج موقت خود از کارشان اشاره کرده‌اند. این گروه از پاسخگویان به‌صورت نامتناسب در کشور‌های کم‌درآمد و متوسط به پایین قرار داشتند؛ از جمله هند که ۶۷درصد از نیروی کار این کشور - یا طبق برآوردها، ۵۱۸میلیون شهروند- حداقل به‌صورت موقت از کارشان اخراج شده‌اند.

کاهش ساعت کاری حدود ۲ میلیارد نفر

به‌واسطه اجرای سیاست کاهش هزینه و جلوگیری از تعدیل نیرو در سال۲۰۲۰ در سطح جهانی، نیرو‌های کار با کاهش ساعت کاری‌شان از سوی کارفرمایان مواجه شدند. حدود نیمی از کسانی که در دوره پاندمی کرونا در سال قبل، شاغل بودند (۴۹درصد) به‌واسطه این شرایط ساعت کاری‌شان کاهش یافته است. این وضعیت چیزی حدود ۶/ ۱میلیارد نفر از بزرگسالان را در سراسر جهان تحت‌الشعاع قرار داده‌است.

در سطح جهانی، در میان کشور‌هایی که ساعات کار نیروهایشان کاهش یافت، بیشترین میزان مربوط به تایلند و بولیوی با ۷۶درصد و کمترین میزان مربوط به سوئد با ۱۷درصد بوده است.

در بررسی‌های صورت‌گرفته، بخش عمده‌ای از نیروی کار ۵۴کشور و منطقه به کاهش ساعات کاری‌شان به‌واسطه شرایط کرونا اشاره داشتند. تعداد کمی از کشور‌های با درآمد بالا در این لیست قرار دارند و هیچ‌کدام از آن‌ها در رده بالای این لیست– کشور‌هایی که حداقل دو سوم نیروی کار به کاهش ساعت کاری‌شان اشاره کرده‌اند- قرار ندارند.

منبع: دنیای اقتصاد

عناوین برگزیده