تاریخ: ۰۲ مرداد ۱۴۰۰ ، ساعت ۲۳:۲۵
کد خبر: ۲۱۹۷۲۲
‌می‌متالز - نرخ تورم ماهانه تیر ١٤٠٠ به ۵/ ۳ درصد رسیده که در مقایسه با همین عدد در ماه قبل، ۰/ ۱ واحد درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالا‌های غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب ۱/ ۳ درصد و ۸/ ۳ درصد بوده است. به گزارش مرکز آمار، افزایش نرخ تورم ماهانه در تیرماه سال‌جاری در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوار‌های شهری ۶/ ۳ درصد ثبت شده که نسبت به ماه قبل ۱/ ۱ واحد درصد افزایش داشته‌است.

به گزارش می متالز، همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۲/ ۳ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۶/ ۰واحد درصد افزایش داشته‌است. تورم نقطه‌ای در تیر ١٤٠٠ به عدد ۶/ ۴۳ درصد رسیده‌است؛ یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین ۶/ ۴۳ درصد بیشتر از تیر ١٣٩٩ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. نرخ تورم نقطه‌ای تیر ماه ١٤٠٠ در مقایسه با ماه قبل ۴ واحد درصد کاهش یافته‌است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با کاهش ۴/ ۵ واحد درصدی به ۹/ ۵۶درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با کاهش ۴/ ۳ واحد درصدی به ۴/ ۳۷درصد رسیده‌است. این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ۹/ ۴۲ درصد ثبت شده که نسبت به ماه قبل ۴ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۷/ ۴۷ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۸/ ۳ واحد درصد کاهش داشته‌است. نرخ تورم سالانه تیر‌ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور به ۲/ ۴۴ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۲/ ۱ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۷/ ۴۳ درصد و ۳/ ۴۷درصد ثبت شده که برای خانوارهای شهری ۲/ ۱‌واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی ۷/ ۱ واحد درصد افزایش داشته‌است. در روزهای آینده تشریح گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده تیر‌ماه در «دنیای‌اقتصاد» منتشر خواهد شد.

منبع: دنیای اقتصاد

عناوین برگزیده