تاریخ: ۱۷ شهريور ۱۴۰۰ ، ساعت ۲۱:۴۴
کد خبر: ۲۲۶۷۶۷
در گزارش نظارتی دیوان محاسبات اعلام شد
‌می‌متالز - براساس دومین گزارش نظارت مستمر بر اجرای بودجه ۱۴۰۰، فقط ۵/ ۳۴ درصد احکام اجرا شده است. دومین گزارش نظارت مستمر بر اجرای بودجه ۱۴۰۰ در مقاطع دوماهه منتهی به تیرماه منتشر شد. براساس این گزارش، در بازه زمانی چهار ماه ابتدای سال، از مجموع ۱۷۵ جزء بند و تبصره، مفاد ۶۰ حکم ۵/ ۳۴ درصد به صورت کامل اجرا شده، تعداد ۵۵ حکم معادل ۳۰ درصد از احکام به صورت ناقص اجرا شده و ۶۰ حکم معادل ۵/ ۳۴ درصد کلا اجرا نشده است.

به گزارش می‌متالز، نکته قابل توجه اینکه از مجموع ۱۱۱۸ دستگاه اجرایی مشمول ارائه صورتحساب ماهانه، تعداد ۹۰۰ دستگاه معادل ۸۱ درصد در موعد مقرر گزارش دستگاه خود را به دیوان محاسبات کشور ارائه کرده‌اند و ۲۱۸ دستگاه اجرایی معادل ۱۹ درصد همچنان به‌عنوان «حساب نداده» شناخته می‌شوند. لازم به ذکر است با همکاری خزانه‌داری کل کشور، تعداد دستگاه‌های «حساب نداده» از ۳۰۶ دستگاه در پایان اردیبهشت‌ماه به ۲۱۸ دستگاه در پایان تیرماه کاهش یافته است. بررسی وضعیت تحقق منابع و مصارف بودجه دولت در چهار ماه منتهی به تیرماه ۱۴۰۰ از تحقق ۴۷ درصدی منابع بودجه‌ای در مقابل تحقق ۶۲ درصدی مصارف حکایت دارد که به منظور پوشش کسری موجود، دولت بخشی از این کسری را از محل تنخواه‌گردان خزانه و بخشی دیگر را از محل منابع موضوع ماده ۱۲۵ قانون محاسبات عمومی تامین کرده است. نرسیدن کامل به منابع درآمدی پیش‌بینی‌شده در قانون از سوی دستگاه‌های اجرایی متولی امر، در مقابل تحقق کامل غالب هزینه‌ها و مصارف پیش‌بینی‌شده، منجر به ادامه روند کسری در بودجه کل کشور در چهار ماه ابتدای سال شده است. یافته‌های دیوان محاسبات کشور نشان می‌دهد که بیش از ۹۰ درصد از درآمد‌های مالیاتی مستقیم در چهار ماه ابتدای سال نسبت به میزان پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه محقق شده که این میزان نسبت به مدت مشابه دوماهه ابتدای سال رشد نشان می‌دهد.

منبع: دنیای اقتصاد