تاریخ: ۱۱ مرداد ۱۴۰۱ ، ساعت ۲۰:۲۵
کد خبر: ۲۶۹۶۴۴
‌می‌متالز - مجمع عمومی فوق العاده شرکت فولاد مبارکه اصفهان با حضور ۷۰ درصد سهامداران برگزار گردید. گزارش نبض بورس از این مجمع را بخوانید.

به گزارش می‌متالز، مجمع عمومی فوق العاده شرکت فولاد مبارکه اصفهان با حضور ۷۰ درصد سهامداران برگزار گردید. گزارش نبض بورس از این مجمع را بخوانید.

شرکت فولاد مبارکه اصفهان در نظر دارد در راستای سرمایه گذاری بیشتر و استفاده از منابع موجود و هم چنین کاهش وابستگی به اخذ وام از شبکه بانکی اقدام به افزایش سرمایه به میزان ۲۳۷.۰۰۰ میلیارد ریال از محل سود انباشته به شرح زیر اقدام نماید.

  • تأمین بخشی از منابع مورد نیاز جهت تکمیل برج‌های توسعه در دست اجرا (احداث نیروگاه سیکل ترکیبی به ظرفیت اسمی ۹۱۴ مگاوات)
  • خرید دارایی‌های سرمایه‌ای (۵۰ دستگاه لکوموتیو).
  • جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه پذیر.
  • مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه پذیر.
  • جبران مخارج انجام شده بابت سرمایه گذاری‌های صورت گرفته (خریدسهام).

سرمایه گذاری مورد نیاز و منابع تامین آن

مجمع فولاد ۱۴۰۱ | افزایش سرمایه فولاد تصویب شد؟

سوالات مطرح شده در مجمع


علت کاهش میزان افزایش سرمایه نسبت به افزایش سرمایه پیش نهادی چیست؟ کاهش مبلغ افزایش سرمایه به علت اثرات بند‌های حسابرسی سال گذشته بوده و حسابرس ۲۳۷.۰۰۰ میلیارد ریال را مورد تایید قرار داده است.


علت سپرده گذاری شرکت در بانک چیست و چرا برای افزایش سرمایه از سپرده‌ها استفاده نشده است؟ سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت مدیریت کوتاه مدت شرکت را شامل مس شود. در خصوص دریافت تسهیلات، سقف پیش بینی دریافتی شرکت ۲۵ هزار میلیارد تومان می‌باشد. از مبلغ ۲۵ هزار میلیارد تومان ۳ هزار میلیارد تومان از سقف ذینفع کل سیستم بانکی کشور بالاتر می‌باشد. کل عددی که تامین سرمایه‌ها می‌تواند به شرکت بدهد بالای ۲۰ هزار میلیارد تومان نیست، مبلغ سپرده بانکی شرکت مربوط به سرمایه در گردش شرکت و مربوط به امور کوتاه مدت شرکت می‌باشد.


علت خرید سهم ومعادن چیست؟ پرتفوی سرمایه گذاری‌های شرکت برای بلند مدت است. برنامه شرکت در خصوص ومعادن اعمال حاکمیت می‌باشد. به این دلیل که سهامداران عمده تصمیم به اعمال حاکمیت در ومعادن بودن است.

در انتها افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۲۹۳.۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۵۳۰.۰۰۰ میلیارد ریال (معادل ۸۰.۸۸ درصد) از محل سود انباشته مورد تصویب سهامداران قرار گرفت.

منبع: نبض بورس

عناوین برگزیده