تاریخ: ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ ، ساعت ۱۰:۱۰
کد خبر: ۴۱۰
معدن و سیمان
دو ماهنامه صنعت معدن و سیمان

نگهداری و تعمیرات در صنایع معدن و سیمان

مدیر مسوول: نسرین حاتمی لنکرانی

وب سایت: www.cemnetiran.com

ایمیل: info@cemnetiran.com

تلفن: 77644640-021

فکس: 77618939-021

 

عناوین برگزیده