تاریخ: ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ ، ساعت ۱۰:۱۰
کد خبر: ۴۳۴
معادن و فلزات
ماهنامه فلزات، معادن و صنایع معدنی ایران

پردازش

صاحب امتیاز: فاطمه کاظمی

مدیر مسوول: رویا دهقانی

سردبیر: محمدرضا بالیده

قائم مقام مدیر مسوول: رضا بیات

ایمیل : pardazeshmag@yahoo.com

تلفکس:  88893184-021

 

Pardazesh Magazine

عناوین برگزیده