تاریخ: ۲۸ اسفند ۱۳۹۸ ، ساعت ۱۳:۰۹
بازدید: ۲۳۹
کد خبر: ۹۲۵۵۱
سرویس خبر : اقتصاد و تجارت
طی دوره ۹ ماهه؛

"تاصیکو" به هر سهم ۲۸۷ ریال اختصاص داد

می متالز - شرکت سرمایه‌گذاری صدر تامین در دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸، به ازای هر سهم خود ۲۸۷ ریال کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که سود هر سهم ۸ ریال اعلام شده بود، از افزایش ۳ هزار و ۴۸۸ درصدی برخوردار است.
"تاصیکو" به هر سهم ۲۸۷ ریال اختصاص داد

به گزارش می متالز، شرکت سرمایه‌گذاری صدر تامین با سرمایه ۲۰ هزار میلیارد ریال، صورت‌های مالی ۹ ماهه دوره مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

شرکت سرمایه‌گذاری صدر تامین در دوره یاد شده، مبلغ ۵ هزار و ۷۴۲ میلیارد ۹۹۵ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۲۸۷ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از افزایش ۳ هزار و ۴۸۸ درصدی برخوردار است.

این شرکت بورسی، سود انباشته پایان سال را با کاهش ۵۹ درصدی نسبت به دوره مشابه در سال گذشته، مبلغ ۴ هزار و ۳۵ میلیارد و ۵۴۰ میلیون ریال اعلام کرده است.

"تاصیکو" در دوره ۹ ماهه سال مالی منتهی به اردیبهشت ۹۸، به صورت حسابرسی شده، مبلغ ۱۶۹ میلیارد و ۹۴۷ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بدین ترتیب مبلغ ۸ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داده بود.

همچنین براساس این گزارش، ارزش بازار شرکت سرمایه‌گذاری صدر تامین در دوره یاد شده، با افزایش ۸۰ هزار و ۳۲۲ میلیارد و ۶۷ میلیون ریال به ۱۵۴ هزار و ۳۵۹ میلیارد و ۹۸۷ میلیون ریال رسید. بهای تمام شده این شرکت نیز با کاهش ۲۲۰ میلیارد و ۴۵۳ میلیون ریال معادل ۲۳ هزار و ۹۰ میلیارد و ۵۳۴ میلیون ریال محاسبه شد.

"تاصیکو" تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل یک هزار و ۳۹۴ میلیارد و ۹۶۵ میلیون ریال به مبلغ معادل ۷ هزار و ۸۸۶ میلیارد و ۵۷۸ میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت مبلغ ۶ هزار و ۴۹۱ میلیارد و ۶۱۳ میلیون ریال سود کسب کرد.

شرکت سرمایه‌گذاری صدر تامین طی این دوره تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده یک هزار و ۱۷۴ میلیارد و ۵۱۲ میلیون ریال خریداری کرد.

عناوین برگزیده