تاریخ: ۲۶ اسفند ۱۳۹۸ ، ساعت ۱۳:۰۲
بازدید: ۱۹۴
کد خبر: ۹۳۰۱۶
سرویس خبر : اقتصاد و تجارت

اتاق بازرگانی باتوجه به شرایط اخیر اقتصادی درخواست اصلاح ماده ۱۱۰ قانون مالیات ها را نمود

می متالز - اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی باتوجه به شرایط اخیر اقتصادی و وقفه بوجود آمده، درخواست اصلاح ماده ۱۱۰ قانون مالیات ها در خصوص موعد ارسال اظهارنامه را نمود.
اتاق بازرگانی باتوجه به شرایط اخیر اقتصادی درخواست اصلاح ماده ۱۱۰ قانون مالیات ها را نمود

به گزارش می متالز، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی باتوجه به شرایط اخیر اقتصادی و وقفه بوجود آمده، درخواست اصلاح ماده ۱۱۰ قانون مالیات ها در خصوص موعد ارسال اظهارنامه را نمود.  
 

منبع: شعارسال
عناوین برگزیده