تاریخ: ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ ، ساعت ۱۰:۱۰
کد خبر: ۹۵۶
ریخته گری و متالورژی
ماهنامه صنعت ریخته گری و متالورژی

صنعت ریخته گری

صاحب امتیاز:   انجمن صنفی کارخانجات صنعت ریخته گری

مدیر مسوول و سردبیر:  عبدالحمید قدیمی

مدیر داخلی:  تائیس طور

 گروه تحریریه:  ائلدار محمدزاده صدیق، کیوان دهقان پور، وجیهه کردبچه

ایمیل : info@iranmetallurgy.com   /    foundryiran@gmail.com

وب سایت :    www.iranmetallurgy.com

تلفن:  20-88328417-021

فکس: 88328421-021

عناوین برگزیده