تاریخ: ۲۸ اسفند ۱۳۹۹ ، ساعت ۰۰:۴۱
کد خبر: ۲۰۲۶۶۸
از سه محل تجدید ارزیابی، آورده نقدی و سود:
‌می‌متالز - یک بانک و ۶ شرکت بورسی و فرابورسی مجوز افزایش سرمایه ۲۲ تا ۴۰۰ درصدی را از سه محل تجدید ارزیابی، سود انباشته و آورده نقدی گرفتند و آماده برگزاری مجمع فوق العاده شدند.

به گزارش می‌متالز، ۷ شرکت پارس خودرو، داروسازی کوثر، فولاد امیرکبیر کاشان، تولید نیروی برق دماوند، بانک پاسارگاد، داروسازی زاگرس فارمد پارس و خودکفایی آزادگان به ترتیب مجوز افزایش سرمایه ۴۰۰، ۲۱۵، ۱۸۶، ۱۰۰، ۵۲، ۲۵ و ۲۲ درصدی را از سازمان بورس گرفتند و آماده برگزاری مجمع فوق العاده شدند.

براین اساس، "خپارس" سرمایه فعلی را از ۲.۲ به ۱۱.۳ هزار میلیارد تومان می‌رساند. تامین مالی این شرکت بورسی از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها و برای اصلاح ساختار مالی و خروج از شمولیت مادۀ ۱۴۱ قانون تجارت اعمال می‌شود.

سرمایه فعلی "دکوثر" هم از ۵۴ به ۱۷۰ میلیارد تومان می‌رسد. تامین مالی این شرکت بورسی از محل سود انباشته اعمال و صرف اصلاح ساختار مالی می‌شود.

"فجر" هم سرمایه فعلی را از ۸۵.۸ به ۲۴۵.۸ میلیارد تومان می‌رساند. تامین مالی این شرکت بورسی از محل سود انباشته و صرف اصلاح ساختار مالی و حفظ و تقویت سرمایه در گردش می‌شود.

همچنین سرمایه فعلی "دماوند" از ۲۷۶ به ۵۵۲ میلیارد تومان می‌رسد. تامین مالی این شرکت فرابورسی از محل سود انباشته و صرف اصلاح ساختار مالی می‌شود. مجمع فوق العاده می‌تواند با انجام افزایش سرمایه از ۵۵۲ میلیارد تومان به ۲.۵ هزار میلیارد تومان از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی موافقت و اختیار عملی کردن آن را به مدّت ۲ سال به هیات مدیره تفویض کند تا پس از أخذ مجوز سازمان نسبت به عملی شدن آن اقدام شود.

در این میان، "وپاسار" سرمایه فعلی را از ۶.۵ به ۱۰ هزار میلیارد تومان می‌رساند. ۲.۱ هزار میلیارد تومان از تامین مالی این بانک بورسی از محل آورده نقدی سهامداران و ۱.۳ هزار میلیارد تومان دیگر از محل سود انباشته اعمال و صرف توسعه خدمات بانکی می‌شود.

سرمایه فعلی "ددام" هم از ۹۲ به ۱۱۵ میلیارد تومان می‌رسد. تامین مالی این شرکت بورسی از محل آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی اعمال می‌شود تا قادر به اصلاح ساختار مالی و تامین سرمایه در گردش شود.

"خودکفا" نیز سرمایه فعلی را از ۴۴۰ به ۵۳۵.۸ میلیارد تومان می‌رساند. تامین مالی این شرکت بازار پایه‌ای از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها و برای اصلاح ساختار مالی اعمال می‌شود.

منبع: بورس پرس

عناوین برگزیده