تاریخ: ۲۲ اسفند ۱۳۹۹ ، ساعت ۱۶:۳۰
کد خبر: ۲۰۲۷۳۳
نگاهی به عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان؛
‌می‌متالز - ارزش صندوق به بیش از ۹۰۰ میلیارد تومان رسید. ترکیب دارایی‌های صندوق بر اساس آخرین اطلاعات مندرج در وب سایت این صندوق شامل ۹۸ درصد سهام و حق تقدم شرکت‌ها و ۲ درصد نیز سایر دارایی‌ها است.

نوع صندوق: سهامی
مدیر صندوق: سبدگردان سرآمد بازار

بازدهی ۱۷۴ درصدی این صندوق در سال گذشته

به گزارش می‌متالز، صندوق سرمایه گذاری نقش جهان در هفته گذشته و با خروج ۳۰ میلیارد ریال منابع مالی به ارزش ۹ هزار و ۴ میلیارد ریال رسیده است. در هفته گذشته با خروج ۳۰ میلیارد ریال منابع مالی در قالب ابطال واحد‌های سرمایه گذاری مواجه شده است.
در جدول زیر بازدهی‌های محقق شده این صندوق ارائه شده است. بازدهی سالیانه این صندوق به ۱۷۱ درصد رسیده است که در حدود ۴۰ واحد درصد بیشتر از متوسط صندوق‌های مشابه در سال گذشته محسوب می‌گردد.

بازدهی ۱۷۴ درصدی این صندوق در سال گذشته

ترکیب دارایی‌های صندوق بر اساس آخرین اطلاعات مندرج در وب سایت این صندوق شامل ۹۸ درصد سهام و حق تقدم شرکت‌ها و ۲ درصد نیز سایر دارایی‌ها است.
در جدول زیر صنایع اصلی تحت سرمایه گذاری این صندوق ارائه شده است.

بازدهی ۱۷۴ درصدی این صندوق در سال گذشته

جدول زیر سهام اصلی سرمایه گذاری شده توسط این صندوق ارائه شده است. لازم به ذکر است که اطلاعات جدول زیر از صورت وضعیت پرتفوی ۳۰ بهمن ماه صندوق ارائه شده است و ممکن است در این مدت شاهد برخی تغییرات در ترکیب دارایی‌های صندوق بوده باشیم.

بازدهی ۱۷۴ درصدی این صندوق در سال گذشته

منبع: بورس نیوز