تاریخ: ۱۳ ارديبهشت ۱۴۰۰ ، ساعت ۲۱:۴۵
کد خبر: ۲۰۸۴۹۷
‌می‌متالز - شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان از نتایج فروش حق تقدم‌های استفاده نشده برای افزایش سرمایه خود خبر داد.

به گزارش می‌متالز، بر اساس مجوز افزایش سرمایه در تاریخ ۲۹ اماردیبهشت ۱۳۹۹، پیرو افزایش سرمایه این شرکت از مبلغ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، سود انباشته نتایج حاصل از فروش حق تقدم‌های استفاده نشده از این قرار است:

مبلغ فروش حق تقدم‌های استفاده نشده۱،۸۱۷،۲۴۳،۴۱۸،۴۸۰ ریال، هزینه‌ها و کارمزد‌های مربوط به فروش حق تقدم‌های استفاده نشده ۱۶،۵۶۹،۵۹۷،۱۵۵ ریال و خالص وجوه ناشی از فروش حق تقدم‌های استفاده نشده۱،۸۰۰،۶۷۳،۸۲۱،۳۲۵ ریال و تعداد حق تقدم‌های استفاده نشده۲۴۴،۸۴۳،۳۴۰ ریال، همچنین مبلغ متعلق به هر حق تقدم۷۳۵۴ ریال است.

منبع: بورس امروز

عناوین برگزیده