تاریخ: ۲۰ تير ۱۴۰۰ ، ساعت ۰۰:۳۰
کد خبر: ۲۱۷۷۵۶
از سه محل سود، مطالبات و آورده، اندوخته:
‌می‌متالز - چهار شرکت بورسی و فرابورسی مجوز افزایش سرمایه ۸۴، ۱۰۰، ۱۰۰ و ۱۹۱ درصدی را از سه محل سود انباشته، مطالبات و آورده و اندوخته گرفتند و آماده برگزاری مجمع فوق العاده شدند.

به گزارش می‌متالز، سرمایه گذاری پردیس، فولاد آلیاژی ایران، بیمه تجارت نو و جوشکاب یزد به ترتیب مجوز افزایش سرمایه ۸۴، ۱۰۰، ۱۰۰ و ۱۹۱ درصدی را از سازمان بورس گرفتند و آماده برگزاری مجمع فوق العاده شدند.

براین اساس، "پردیس" سرمایه فعلی را از ۱۲۵ به ۲۳۰ میلیارد تومان می‌رساند. تامین مالی این شرکت بورسی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی و برای اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج نقدینگی اعمال می‌شود.

مجمع فوق العاده می‌تواند با انجام افزایش سرمایه از ۲۳۰ ریال به ۳۰۰ میلیارد تومان از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی موافقت و اختیار عملی کردن آن را به مدّت ۲ سال به هیات مدیره تفویض کند تا پس از أخذ مجوز سازمان نسبت به عملی شدن آن اقدام شود.

همچنین سرمایه فعلی "فولای" از ۱۳.۴ به ۲۶.۸ میلیارد تومان می‌رسد. تامین مالی این شرکت فرابورسی از محل سود انباشته و برای اصلاح ساختار مالی و تامین سرمایه در گردش صرف می‌شود.

"بنو" نیز سرمایه فعلی را از ۳۰۰ به ۶۰۰ میلیارد تومان می‌رساند. ۲۷۰ میلیارد تومان از تامین مالی این شرکت بیمه از محل سود انباشته و ۳۰ میلیارد تومان دیگر از محل سایر اندوخته‌ها اعمال می‌شود تا قادر به اصلاح ساختار مالی شود.

در این میان، سرمایه فعلی "بکاب" از ۲.۴۱ به بیش از ۷ میلیارد تومان می‌رسد. تامین مالی این شرکت بورسی از محل سود انباشته و صرف اصلاح ساختار مالی می‌شود.

منبع: بورس پرس

مطالب مرتبط
عناوین برگزیده