تاریخ: ۱۳ مرداد ۱۴۰۰ ، ساعت ۱۱:۳۳
کد خبر: ۲۲۱۶۳۳
افزایش درآمد ۵ درصدی "فباهنر" نسبت به ماه گذشته؛
‌می‌متالز - بیشترین میزان درآمد شناسایی‌شده فباهنر در تیرماه از محل فروش محصول «تسمه و ورق برنجی» با مبلغ ۹۲۸ میلیارد ریال بوده که از فروش محصول در بازار داخلی این رقم به دست آمده است.

به گزارش می‌متالز، شرکت صنایع مس شهید باهنر در گزارش فعالیت ماهانه منتی به تیرماه سال جاری میزان درآمد عملیاتی حاصل‌شده طی این دوره را برابر با مبلغ ۴.۴۸۸ میلیارد ریال شناسایی‌شده کرده و از ابتدای سال مالی تا انتهای تیرماه نیز درآمد ۱۴.۱۲۰ میلیارد ریالی را اعلام‌کرده، میزان سرمایه ثبت‌شده این شرکت طی این دوره ۱.۱۲۵ میلیارد ریال ثبت شده است.

ثبت رکوردی جدید از

لازم به ذکر است که مقدار درآمد‌های فباهنر در تیرماه سال جاری به‌دست‌آورده از فروش محصولات در بازار‌های داخلی، صادراتی و همچنین ارائه خدمات کسب کرده که بیشترین میزان درآمد حاصل‌شده از فروش محصول در بازار داخلی بوده است.

میزان درآمد‌های ثبت شده فباهنر در تیرماه

ثبت رکوردی جدید از

صنایع مس شهید باهنر در تیرماه با افزایش درآمد ۵ درصدی نسبت به ماه گذشته مواجه بوده و در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته نیز ۷۲ درصد رشد را شاهد بوده، همچنین میزان درآمدی که از ابتدای سال مالی تا انتهای تیرماه به ثبت رسیده در مقایسه با سال گذشته ۱۳۱ درصد افزایش را شناسایی‌کرده است.

بیشترین میزان درآمد شناسایی‌شده فباهنر در تیرماه از محل فروش محصول «تسمه و ورق برنجی» با مبلغ ۹۲۸ میلیارد ریال بوده که از فروش محصول در بازار داخلی این رقم به دست آمده است.

در تیرماه سال جاری مقدار فروش محصول این شرکت ۳.۱۹۱ تن بوده که بیشترین مقدار فروش را در بازار داخلی مشاهده می‌کنیم، فروش تیرماه فباهنر نسبت به ماه گذشته ۱۵ درصد رشد را تجربه کرده و در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته نیز ۲ درصد رشد را به همراه داشته، همچنین بیشترین میزان نرخ فروش محصول در تیزماه از آن محصول «تسمه و ورق مسی» با ۱.۲۳۵.۱۲۵.۰۰۰ ریال بوده است.

منبع: بورس نیوز