تاریخ: ۲۳ مرداد ۱۴۰۰ ، ساعت ۱۶:۲۶
بازدید: ۳۴۹
کد خبر: ۲۲۲۷۵۷
سرویس خبر : اقتصاد و تجارت

نرخ تورم تولیدکننده بخش‌های خدمات افزایش یافت

‌می‌متالز - تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات در چهار فصل منتهی به فصل بهار ١٤٠٠ (تورم سالانه) به ٤٢,٠ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل (٣٧.٨) ٤.٢ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

به گزارش می‌متالز، تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش ­های خدمات کل کشور نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل بهار ١٤٠٠ به ١١,٢ درصد رسید که در مقــایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٧.٣) ٣.٩ واحــــد درصد افـزایش دارد. کمتـــرین تورم فصلــی به ترتیب مربوط به بخش­های"آمــوزش" (١.٩ درصد) و "فعالیت‌های املاک و مستغلات" (٣.٨ درصد) می­ باشد. بیشترین تورم فصلی نیز به ترتیب مربوط به " فعالیت­های بیمه" (٢٥.٨ درصد) و "آب­رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعـــالیت ­های تصفیه" (٢٠.٠ درصد) است.

تورم نقطه به نقطه

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش­های خدمات کل کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل بهار ١٤٠٠ به ٤٨,٧ درصد رسیــد که در مقایسه با همیــن اطلاع در فصل قبل (٤٢.٦) ٦.١ واحـــد درصد افزایش داشته است. به عبــــارتی، میــانگین قیمت دریافتی توسط ارائه ­دهندگان خدمات به ازای تولید خدماتشان در داخل کشور، در فصل بهار ١٤٠٠ نسبت به فصل بهار ١٣٩٩، ٤٨.٧ درصد افزایش دارد. در بخش‌های خدمات کمترین نرخ مربوط به بخش "آب­رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت ­های تصفیه" (٢٢.٠ درصد) و بیش­ترین نرخ مربوط به بخش "فعالیت ­های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا " (٨٤.٥ درصد) می‌باشد.

تورم سالانه

تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات در چهار فصل منتهی به فصل بهار ١٤٠٠ (تورم سالانه) به ٤٢,٠ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل (٣٧.٨) ٤.٢ واحد درصد افزایش نشان می ­دهد. در فصل مورد بررسی، در میان بخش‌های خدمات در کشور، کمترین تورم سالانه مربوط به بخش "آب­رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت ­های تصفیه " (٦.٣ درصد) و بیش­ترین آن مربوط به بخش "فعالیت ­های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا (٦٥.٩ درصد) است.

منبع: شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبنا)

عناوین برگزیده