تاریخ: ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۱ ، ساعت ۱۱:۲۷
کد خبر: ۲۵۷۸۲۲
‌می‌متالز - دبیر ستاد راهبری تحول دولت گفت: سند تحول دولت مبنای هماهنگی برنامه‌ها و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی در دولت سیزدهم خواهد بود.

به گزارش می‌متالز، جلسه دبیرخانه کمیسیون ویژه اجرای سند تحول دولت به ریاست معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه‌وبودجه، دبیر ستاد راهبری سند تحول دولت، روسا و معاونین امور بخشی و فرابخشی سازمان و اعضای مرکز رصد و پایش سند تحول برگزار شد.

با هدف تبیین سند تحول دولت مردمی، جلسه دبیرخانه کمیسیون ویژه اجرای سند تحول دولت به ریاست معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه‌وبودجه سازمان (دبیر کمیسیون ویژه اجرای تحول دولت)، دبیر ستاد راهبری سند تحول دولت، روسا و معاونین امور بخشی و فرابخشی سازمان و اعضای مرکز رصد و پایش سند تحول برگزار شد.

در این جلسه معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه مباحث مهمی درباره سند تحول دولت مردمی و ویژگی‌های سند مزبور به عنوان یکی از محور‌های اصلی تدوین لوایح بودجه سنواتی و برنامه هفتم توسعه کشور ارائه داد.

پورمحمدی افزود: متن نهایی موافقت‌نامه‌های فی‌مابین سازمان برنامه وبودجه کشور و دستگاه‌های اجرایی به منظور هدف‌گذاری شاخص‌های ذیل سند تحول دولت توسط امور تخصصی سازمان با همکاری دستگاه اجرایی و نمایندگان مرکز رصد و پایش سند تحول دولت در چارچوب بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور تدوین می‌شود.

دبیر کمیسیون ویژه اجرای تحول دولت تصریح کرد: برنامه عملیاتی دستگاه‌های اجرایی برای نهایی شدن به دبیرخانه کمیسیون ارسال، سپس در قالب چارچوب تدوین شده توسط امور اقتصاد مقاومتی و شورای اقتصاد سازمان (دبیرخانه کمیسیون ویژه اجرای سند تحول)، به ستاد ارائه می‌شود.

پورمحمدی اضافه کرد: وظایف سازمان در سند تحول دولت و ابلاغ آن به امور تخصصی مربوطه جهت تدوین برنامه‌های عملیاتی مشخص، و چارچوب کلی هماهنگی برنامه‌های استان‌ها و مصوبات سفر رئیس جمهور با سند تحول دولت هماهنگ و همراستا خواهد بود.

همچنین در ادامه این جلسه دبیر ستاد راهبری تحول دولت مطالبی را پیرامون اهداف تدوین سند تحول دولت مردمی و فرایند‌های تنظیم و تصویب آن ارائه کرد.

سقاب اصفهانی، اضافه کرد: سند تحول دولت مبنای هماهنگی برنامه‌ها و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی در دولت سیزدهم خواهد بود.

منبع: پایگاه خبری تحلیلی تجارت بین الملل (اگزیم نیوز)

عناوین برگزیده