شاخص دلار

برچسب ها - شاخص دلار
‌می‌متالز - قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۰۵ درصد افزایش، ۲۳۳۰ دلار و ۶۷ سنت معامله می‌شود.
کد خبر: ۳۴۳۹۱۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۳۰

‌می‌متالز - ارزش دلار در برابر یورو در بالاترین حد یک ماه اخیر بود و امروز سه شنبه در مسیر رسیدن به بالاترین سطح یک هفته اخیر در برابر ین قرار دارد.
کد خبر: ۳۴۳۲۸۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۲

‌می‌متالز - قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۲۵ سنت معادل ۰.۳۱ درصد کاهش به ۷۹ دلار و ۶۲ سنت رسید.
کد خبر: ۳۴۲۹۰۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۱۹

در بازار‌های جهانی؛
‌می‌متالز - قیمت هر انس طلا امروز با ۰.۱۸ درصد کاهش به ۲۳۵۷ دلار و ۵ سنت رسید.
کد خبر: ۳۴۲۱۹۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۰۹

‌می‌متالز - قیمت هر انس طلا امروز با ۰.۰۵ درصد افزایش به ۲۳۷۷ دلار و ۹۶ سنت رسید.
کد خبر: ۳۴۰۹۵۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۸

‌می‌متالز - قیمت هر انس طلا امروز با ۰.۱۱ درصد کاهش به ۲۳۰۱ دلار و ۲۶ سنت رسید.
کد خبر: ۳۳۹۵۰۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۴

‌می‌متالز - قیمت هر انس طلا امروز با ۰.۵۳ درصد افزایش به ۲۳۹۱ دلار و ۵۴ سنت رسید.
کد خبر: ۳۳۷۹۷۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

‌می‌متالز - قیمت هر انس طلا امروز با ۱.۱۹ درصد کاهش به ۲۳۴۴ دلار و ۳۷ سنت رسید.
کد خبر: ۳۳۷۳۴۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

‌می‌متالز - قیمت هر انس طلا امروز با ۰.۷۳ درصد کاهش به ۲۱۶۵ دلار و ۴۴ سنت رسید.
کد خبر: ۳۳۶۱۴۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۰۴

‌می‌متالز - قیمت هر انس طلا امروز با ۰.۸۸ درصد افزایش به ۲۱۷۸ دلار و ۹۵ سنت رسید.
کد خبر: ۳۳۵۰۶۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۱۹

‌می‌متالز - قیمت هر انس طلا امروز با ۰.۰۹ درصد افزایش به ۲۰۳۳ دلار و ۴ سنت رسید.
کد خبر: ۳۳۳۹۴۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۸

‌می‌متالز - قیمت هر انس طلا امروز با ۰.۵۴ درصد افزایش به ۲۰۳۵ دلار و ۴۰ سنت رسید.
کد خبر: ۳۳۳۵۵۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۵

‌می‌متالز - قیمت هر انس طلا امروز با ۰.۰۷ درصد افزایش به ۲۰۲۵ دلار و ۹۰ سنت رسید.
کد خبر: ۳۳۳۵۱۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۴

‌می‌متالز - قیمت هر انس طلا امروز با ۰.۴۶ درصد افزایش به ۲۰۱۳ دلار و ۵۹ سنت رسید.
کد خبر: ۳۳۲۸۹۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۲۸

‌می‌متالز - قیمت هر انس طلا امروز با ۰.۰۱ درصد افزایش به ۲۰۰۴ دلار و ۵۰ سنت رسید.
کد خبر: ۳۳۲۸۲۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۲۷

‌می‌متالز - قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۰۸ درصد کاهش به ۱۹۹۱ دلار و ۴۸ سنت رسید.
کد خبر: ۳۳۲۷۱۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۲۵

‌می‌متالز - قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۲۳ سنت معادل ۰.۲۸ درصد کاهش به ۸۲ دلار و ۵۴ سنت رسید.
کد خبر: ۳۳۲۷۱۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۲۵

‌می‌متالز - قیمت هر انس طلا امروز با ۰.۰۵ درصد کاهش به ۲۰۳۳ دلار و ۴۲ سنت رسید.
کد خبر: ۳۳۲۳۱۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۲۰

‌می‌متالز - قیمت هر انس طلا امروز با ۰.۰۶ درصد کاهش به ۲۰۳۴ دلار و ۹۵ سنت رسید.
کد خبر: ۳۳۲۲۳۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۸

‌می‌متالز - قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۱۶ درصد افزایش به ۲۰۲۸ دلار و ۳۶ سنت رسید.
کد خبر: ۳۳۲۱۲۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۷