دستگاه‌های کارتخوان

برچسب ها - دستگاه‌های کارتخوان
اجاره دستگاه‌های کارتخوان نیز رشد مثبت را ثبت کردند:
می متالز - رشد ۲۹درصدی کسب درآمد عملیاتی تیرماه نسبت به ماه‌گذشته از دستگاه‌های کارتخوان این شرکت، چاپ شد.
کد خبر: ۱۲۱۸۸۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۰۵

رشد درآمدهای فروش پین و اعتبار در جیب این شرکت نشست؛
می متالز - عملکرد دی ماه این شرکت نشان از رشد قابل توجه درآمد‌های حاصل از دستگاه‌های کارتخوان در دی ماه سال مالی ۱۳۹۸ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته دارد.
کد خبر: ۸۲۸۷۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۲

ریل نجات صنعت
با حضور کارشناسان بررسی شد: دولت چهاردهم چه سیاستی را در حوزه صنعت باید در پیش بگیرد؟

ریل نجات صنعت