تاریخ: ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ ، ساعت ۱۴:۰۲
کد خبر: ۱۶۱۴۲۳
درآمدهای عملیاتی این پتروشیمی ۱۴درصدی افزایش یافت:
می متالز - میزان سود انباشته اعلام شده "شصفها" در پایان آذرماه سال ۹۹، مبلغی بالغ‌ بر ۳.۴۱۰ میلیارد ریال بوده که رشد ۶۹ درصدی را نسبت به پایان سال گذشته داشت.
سود خالص سالانه ۱۹۸درصدی "شصفها"

پتروشیمی اصفهان + بورس نیوز

به گزارش می متالز، پتروشیمی اصفهان در گزارش صورت‌هالی مالی میاندوره‌ای ۹ماهه منتهی به آذرماه سال جاری، مجموع درآمد‌های عملیاتی خود را طی این دوره بالغ‌بر ۱۰.۱۳۱ میلیارد ریال گزارش کرده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۱۴ درصد افزایش درآمد را شاهد بوده است.

صورت سود وزیان

صورت سود و زیان پتروشیمی اصفهان در پایان آذرماه ۹۹

پتروشیمی اصفهان در گزارش سود و زیان خود طی این دوره ۹ ماهه منتهی به آذرماه، سود خالص تحقق یافته خود را برابر با ۱.۳۸۹ میلیارد ریال اعلام کرده که توانسته نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد ۱۹۸ درصدی را از خود بر جای بگذارد، همچنین نسبت به پایان سال مالی گذشته ۲۲۷ درصد افزایش سود محقق شده را ثبت کرده است.

میزان سود پایه هر سهم "شصفها" نیز طی این دوره ۴.۶۳۱ ریال ارائه شد.

 

صورت وضعیت مالی "شصفها" در پایان آذرماه ۹۹

مجموع دارایی‌های پتروشیمی اصفهان در پایان آذرماه سال جاری، بالغ‌بر ۱۵.۹۳۸ میلیارد ریال به ثبت رسیده که رشد ۱۵ درصدی را نسبت به پایان سال مالی گذشته تجربه کرده، همچنین میزان موجودی مواد و کالای این پتروشیمی به میزان ۳.۸۳۷ میلیارد ریال اعلاپم گردیده که این بخش نیز افزایش ۴۱ درصدی را از خود بر جای گذاشته است.

صورت وضعیت مالی

میزان سود انباشته اعلام شده در پایان آذرماه سال ۹۹، مبلغی بالغ‌بر ۳.۴۱۰ میلیارد ریال بوده که رشد ۶۹ درصدی را نسبت به پایان سال گذشته داشته، میزان سرمایه و اندوخته قانونی این پتروشیمی نیز بدون تغییر نسبت به دوره‌های پیشین باقی مانده است.

عناوین برگزیده