تاریخ: ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ ، ساعت ۱۶:۲۱
کد خبر: ۱۶۱۴۵۰
می متالز - چک‌های بنفش رنگ که بر روی آنها عبارت «کارسازی این چک منوط به ثبت صدور، دریافت و انتقال آن در سامانه صیاد است، بدون ثبت در سامانه از ابتدای ۱۴۰۰ قابلیت کارسازی ندارد.
نحوه کارسازی چک‌های بنفش از سال ۱۴۰۰

به گزارش می متالز، از ابتدای سال ۱۴۰۰، اگر چک های بنفش رنگ که بر روی آنها عبارت «کارسازی این چک منوط به ثبت صدور، دریافت و انتقال آن در سامانه صیاد است.» به دست تان رسید، حتما همزمان با دریافت برگه چک، ثبت آن در سامانه صیاد را از صادرکننده چک درخواست کنید و تایید آن را در این سامانه انجام دهید. در غیر اینصورت چک شما کارسازی نخواهد شد.

عناوین برگزیده