تاریخ: ۲۷ بهمن ۱۳۹۹ ، ساعت ۱۵:۲۷
کد خبر: ۱۶۱۶۰۱
معاون بهره وری انرژی و محیط زیست ستاد توسعه فناوی انرژی معاونت علمی:
می متالز - محمدرضا اسپهبد؛ استاد دانشگاه و فعال حوزه زمین شناسی آب گفت: بطور واضح قوانین تصویب شده در حوزه معادن توسط مجلس فعلی را قبول ندارم، چون این مجلس افراد متخصص برای ورود به این قضیه را ندارد و اگر دارند یکی از آن افراد را معرفی کنند.
قوانین تصویب شده در حوزه معادن توسط مجلس را قبول ندارم

به گزارش می متالز، وی گفت: من فقط میتوانم در یک کلمه بگویم ما باید ابتدا جایگاه زمین شناسی و معادن را در این کشور تعریف کنیم و سپس به مراحل بعدی بپردازیم وگرنه وضعیت معادن ما همینطور خواهد ماند.
اسپهبد در ادامه به پویا ماندن صنایع معدنی کشور اشاره کرد و افزود: ما باید حداقل مثل کشورهای موفق در این حوزه مانند ویتنام یک وازرتخانه قوی و فعال برای این بخش داشته باشیم و در کنار این مردم را هم در سود این کار شریک کنیم که سود این کار در جیب یک نفر نرود تا بتوانیم صنایع معدنی پویایی داشته باشیم، همانگونه که صنعت نفت ما ملی است و مال مردم است، صنعت معدن ما هم باید ملی باشد و دولت روی معادن نظارت مستقیم داشته باشد و البته حق و حقوق افرادی هم که کار محاسبات و استخراج را انجام میدهند باید داده بشود تا ما صنعت معدن خوبی داشته باشیم.

عناوین برگزیده