تاریخ: ۰۸ بهمن ۱۳۹۹ ، ساعت ۲۳:۲۹
کد خبر: ۱۶۱۷۴۲
می متالز - تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 7 ماهه ابتدای سال 1399 به بخش‌های اقتصادی مبلغ8996.1 هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 4518.3 هزار میلیارد ریال معادل 100.9 درصد افزایش داشته است.
پرداخت 8996.1 هزار میلیارد ریال در هفت ماهه سال جاری به بخش های اقتصادی

به گزارش می متالز، جدول 1 بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی 7 ماهه ابتدای سال 1399 است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی 7 ماهه سال جاری مبلغ 5186.9  هزار میلیارد ریال معادل 57.7  درصد کل تسهیلات پرداختی می‌باشد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 2776.6 هزار میلیارد ریال معادل 115.2 درصد افزایش داشته است. سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن طی 7 ماهه سال جاری معادل 1934.2 هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص 37.3 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش تمامی بخش‌های اقتصادی مبلغ 5186.9 هزار میلیارد ریال است.
 

 ملاحظه می شود از 2630.0 هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 73.5 درصد آن مبلغ 1934.2 هزار میلیارد ریال در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است.

1

شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی)توجه ویژه‌ای کرد.

عناوین برگزیده