تاریخ: ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ ، ساعت ۱۳:۰۷
کد خبر: ۲۰۱۳۲۱
‌می‌متالز - گزارش توجیهی هیات مدیره به منظور پیشنهاد افزایش سرمایه از مبلغ ۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور جبران مخارج سرمایه‌ای انجام شده و اصلاح و بهبود ساختار مالی شرکت خبر داد.

به گزارش می‌متالز، با عنایت به ماده ۳ دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب ۱۳۹۵/۰۷/۱۷ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و اوراق بهادار) به پیوست گزارش توجیهی هیات مدیره به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۸،۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۱،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور جبران مخارج سرمایه‌ای انجام شده و اصلاح و بهبود ساختار مالی شرکت که در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ به تصویب هیات مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، ارائه می‌گردد. اظهارنظر بازرس قانونی نسبت به گزارش مذکور متعاقبا اطلاع رسانی می‌گردد.

منبع: بورس امروز

عناوین برگزیده