تاریخ: ۲۲ اسفند ۱۳۹۹ ، ساعت ۱۶:۴۸
کد خبر: ۲۰۲۷۳۷
نگاهی به عملکرد صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
‌می‌متالز - بازدهی یک ساله این صندوق به حدود ۳۵.۲ درصد رسیده که بالاتر از متوسط بازدهی ۲۹ درصدی صندوق‌های بادرآمد ثابت در سال گذشته است.

نوع صندوق: بادرآمد ثابت
مدیر صندوق: کارگزاری بانک رفاه

بازدهی ۳۵.۲ درصدی این صندوق بادرآمد ثابت در سال گذشته

به گزارش می‌متالز، صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه در پایان روز سه شنبه ۱۹ اسفند ماه سال جاری به ارزش ۵۵ هزار و ۸۶۷ میلیارد ریال رسیده است. در هفته قبل شاهد جذب ۱ هزار و ۷۹۸ میلیارد ریال منابع مالی در این صندوق بودیم. این مبلغ در حدود ۳ درصد از ارزش این صندوق است.
در جدول زیر بازدهی‌های محقق شده این صندوق ارائه شده است. بازدهی یک ساله این صندوق همان گونه که در جدول زیر نیز مشخص است به حدود ۳۵.۲ درصد رسیده که بالاتر از متوسط بازدهی ۲۹ درصدی صندوق‌های بادرآمد ثابت در سال گذشته است. بازدهی یک ماه گذشته این صندوق نیز ۲.۴ درصد بوده که ۱ واحد درصد بیشتر از متوسط بازدهی سایر صندوق‌های مشابه محسوب می‌گردد.

بازدهی ۳۵.۲ درصدی این صندوق بادرآمد ثابت در سال گذشته

ترکیب دارایی‌های صندوق شامل ۵۱.۱ درصد اوراق مشارکت، ۳۸.۹ درصد سپرده‌های بانکی، ۷.۲ درصد سهام و حق تقدم شرکت‌ها و ۲.۸ درصد نیز سایر دارایی‌ها است.
در بخش اوراق مشارکت، اسناد خزانه اسلامی و اوراق منفعت دولتی ۱۶ تا ۱۸ درصد بیشترین سهم را در این بخش از دارایی‌های صندوق دارد.
سپرده‌های بانکی این صندوق نیز عمدتا در بانک‌های رفاه، ملی و بانک توسعه تعاون با نرخ‌های ۱۶ تا ۱۸ درصد بوده است.

منبع: بورس نیوز

عناوین برگزیده