تاریخ: ۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۰ ، ساعت ۱۸:۰۶
کد خبر: ۲۰۹۹۰۴
در اولین ماه ۱۴۰۰؛
‌می‌متالز - شرکت فولاد خراسان در اولین ماه ۱۴۰۰ توانست ۸۳ هزار و ۸۸۱ تن محصول در بازار‌های داخلی و صادراتی به فروش برساند و از این طریق ۹ هزار رو ۱۱۷ میلیارد ریال درآمد کسب کند.

به گزارش می‌متالز، در ابتدای سال گذشته ویروس منحوس کرونا دامن شرکت فولاد خراسان را گرفت و مانع از شکوفایی توانایی‌های تولید این شرکت شد. عقب ماندن فولاد خراسان از برنامه‌های تولیدی و نیز در ادامه سال، قطعی برق و گاز مزید بر علت شدند تا این شرکت نتواند سال چندان درخشانی را از منظر تولید پشت سر بگذارد، اما در سال جاری شرایط تغییر کرده و این شرکت رکورد‌های تولید را یکی پس از دیگر پشت سر گذاشت که این رکورد‌ها هم در بخش احیا مستقیم، هم در بخش فولادسازی و هم در بخش نورد حاصل شده‌اند.

رشد ۳۲۲ درصدی تولید فولاد خراسان

شرکت فولاد خراسان در فروردین ماه ۱۴۰۰ توانست ۱۹۱ هزار و ۵۷۷ تن گندله تولید کند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳۴۴ درصد رشد را نشان می‌دهد. «فخاس» در فروردین ماه ۱۳۹۹ تنها ۴۳ هزار و ۱۴۷ تن گندله تولید کرده بود.

فولاد خراسان در فروردین ماه سال جاری موفق به تولید ۱۳۵ هزار و ۶۰۳ تن آهن اسفنجی شد که هم‌سنجی با مدت مشابه سال پیش ۴۶۵ درصد افزایش یافته است. این شرکت در فروردین ماه سال پیش توانسته بود تنها ۲۳ هزار و ۹۶۷ تن آهن اسفنجی تولید کند.

«فخاس» در فروردین ماه سال جاری ۴۹ هزار و ۱۵۰ تن شمش فولادی تولید کرد که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۴۱ درصد رشد نشان می‌دهد. این شرکت در فروردین ماه ۱۳۹۹ تنها ۲۰ هزار و ۳۷۸ تن شمش داخلی تولید کرد.

شرکت فولاد خراسان در فروردین ماه ۱۴۰۰ توانست ۵۴ هزار و ۳۶۶ تن محصولات سبک ساختمانی تولید کند که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش ۲۷۴ درصد افزایش یافته است. این شرکت در فروردین ماه سال قبل ۱۴ هزار و ۵۰۳ تن محصولات سبک ساختمانی تولید کرده بود.

مجموع تولیدات شرکت فولاد خراسان در فروردین ماه امسال به ۴۳۰ هزار و ۶۹۶ تن رسید که در هم‌سنجی با مدت مشابه سال گذشته ۳۲۲ درصد رشد را نشان می‌دهد. این شرکت در فروردین ماه سال پیش توانسته بود ۱۰۱ هزار و ۹۹۵ تن محصول تولید کند.

«فخاس» ۹۱۱ میلیارد تومان درآمد کسب کرد

رشد ۳۴۳ درصد فروش فولاد خراسان

شرکت فولاد خراسان در فروردین ماه سال ۱۴۰۰ توانست ۶ هزار و ۹۴۴ تن آهن اسفنجی در بازار داخلی به فروش برساند. این در حالی است که این شرکت در فروردین ماه سال پیش هیچ فروشی از آهن اسفنجی را ثبت نکرده بود.

فولاد خراسان در فروردین ماه سال جاری موفق به فروش ۱۳ هزار و ۶۴۳ تن شمش فولادی در بازار‌های داخلی شد که این میزان نسبت به مدت مشابه سال پیش ۶۹ درصد رشد یافته است. این شرکت در فروردین ماه سال گذشته تنها هشت هزار و ۵۰ تن شمش فولادی در بازار داخلی فروخته بود.

«فخاس» در فروردین ماه ۱۴۰۰ توانست ۳۴ هزار و ۹۲۰ تن محصولات سبک ساختمانی در بازار‌های داخلی به فروش رساند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۲۱ درصد افزایش یافته است. این شرکت در فرودین ماه سال گذشته تنها توانسته بود ۱۰ هزار و ۸۶۹ تن محصولات سبک ساختمانی در بازار داخلی بفروشد.

مجموع فروش داخلی شرکت فولاد خراسان در فروردین ماه سال ۱۴۰۰ به ۵۵ هزار و ۵۰۷ تن رسید که در هم‌سنجی با مدت مشابه سال قبل ۱۹۳ درصد رشد را نشان می‌دهد. این شرکت در فروردین ماه سال پیش تنها ۱۸ هزار و ۹۱۹ تن محصول در بازار داخلی به فروش رسانده بود.

شرکت فولاد خراسان در فروردین ماه سال جاری توانست ۲۴ هزار و ۹۹۴ تن شمش فولادی را در بازار‌های صادراتی به فروش برساند. در حالی که این شرکت در فروردین ماه صادرات شمش فولادی نداشت. همچنین فولاد خراسان در فروردین ماه امسال موفق به صادرات سه هزار و ۳۸۰ تن محصولات سبک ساختمانی شد. در حالی که این شرکت در سال گذشته این محصول را نیز صادر نکرده بود. مجموع صادرات شرکت فولاد خراسان در فروردین ماه سال جاری به ۲۸ هزار و ۳۷۴ تن رسید.

در فروردین ماه ۱۴۰۰، شرکت فولاد خراسان ۳۸ هزار و ۶۳۷ تن شمش فولادی در بازار‌های داخلی و صادراتی به فروش رساند که در هم‌سنجی با سال پیش ۳۷۹ درصد رشد داشت. این شرکت در فروردین ماه سال گذشته هشت هزار و ۵۰ تن شمش در بازار‌های داخلی و صادراتی فروخته بود.

مجموع فروش داخلی و صادراتی محصولات سبک ساختمانی شرکت فولاد خراسان در فروردین ماه سال جاری به ۳۸ هزار و ۳۰۰ تن رسید که در مقایسه با سال گذشته ۲۵۲ درصد افزایش یافته است. این شرکت در فروردین ماه ۱۳۹۹، تنها ۱۰ هزار و ۸۶۹ تن محصولات سبک ساختمانی در بازار‌ها داخلی و صادراتی فروخته بود.

شرکت فولاد خراسان در فروردین ماه سال ۱۴۰۰ در مجموع ۸۳ هزار و ۸۸۱ تن محصول در بازار‌های داخلی و صادراتی به فروش رساند که این میزان نسبت به مدت مشابه سال پیش ۳۴۳ درصد رشد را نشان می‌دهد. این شرکت در فروردین ماه سال قبل در مجموع ۱۸ هزار و ۹۱۹ تن محصول فروخته بود.

«فخاس» ۹۱۱ میلیارد تومان درآمد کسب کرد

رشد ۳۰۶ درصد درآمد حاصل از فروش داخلی شمش فولادی

شرکت فولاد خراسان در فروردین ماه ۱۴۰۰ توانست ۴۰۹ میلیارد و ۳۷۳ میلیون ریال از فروش آهن اسفنجی در بازار داخلی کسب کند. این شرکت در سال گذشته آهن اسفنجی به فروش نرسانده بود.

فولاد خراسان در فروردین ماه امسال یک هزار و ۴۴۰ میلیارد و ۷۳۰ میلیون ریال درآمد از فروش شمش فولادی در بازار داخلی کسب کرد که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳۰۶ درصد رشد را نشان می‌دهد. این شرکت در فروردین ماه ۱۳۹۹ توانسته بود ۳۵۴ میلیارد و ۴۴۲ میلیون ریال درآمد از محل فروش شمش فولادی در بازار داخلی به دست آورد.

«فخاس» در فروردین ماه ۱۴۰۰ موفق به کسب سه هزار و ۹۹۷ میلیارد و ۳۸۷ میلیون ریال درآمد از فروش محصولات سبک ساختمانی در بازار‌های داخلی شد که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال پیش ۵۸۸ درصد رشد داشته است. این شرکت در فروردین ماه ۱۳۹۹، تنها ۵۸۰ میلیارد و ۶۸۶ میلیون ریال درآمد از فروش محصولات سبک ساختمانی در بازار داخلی کسب کرده بود.

مجموع درآمد شرکت فولاد خراسان از فروش در بازار داخلی طی فروردین ماه امسال به پنج هزار و ۸۴۷ میلیارد و ۴۹۰ میلیون ریال رسید که در هم‌سنجی با مدت مشابه سال قبل حاکی از رشد ۵۲۵ درصدی است. این شرکت در فروردین ماه سال پیش، ۹۳۵ میلیارد و ۱۲۸ میلیون ریال درآمد از فروش در بازار داخلی کسب کرده بود.

فولاد خراسان در فروردین ماه امسال دو هزار و ۸۷۸ میلیارد و ۳۹ میلیون ریال درآمد از فروش شمش فولادی در بازار صادراتی کسب کرد. همچنین این شرکت در ماه مورد بررسی، موفق به کسب ۳۹۲ میلیارد و ۸۰ میلیون ریال درآمد از صادرات محصولات سبک ساختمانی شده است. مجموع درآمد فروش صادراتی شرکت فولاد خراسان در فروردین ماه ۱۳۹۹ سه هزار و ۲۷۰ میلیارد و ۱۱۹ میلیون ریال بود.

میزان درآمد حاصل از فروش شمش فولادی شرکت فولاد خراسان در فروردین ماه امسال چهار هزار و ۳۱۸ میلیارد و ۷۶۹ میلیون ریال بود. همچنین در فروردین ماه این شرکت توانست چهار هزار و ۳۸۹ میلیارد و ۴۶۹ میلیون ریال درآمد از فروش محصولات سبک ساختمانی در بازار‌های داخلی و صادراتی داشته باشد.

مجموع درآمد شرکت فولاد خراسان در فروردین ماه ۱۴۰۰ حدود ۹ هزار و ۱۱۷ میلیارد و ۶۰۹ میلیون ریال بود که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال پیش ۸۷۵ درصد رشد را نشان می‌دهد. این شرکت در فروردین ماه سال گذشته ۹۳۵ میلیارد و ۱۲۸ میلیون ریال درآمد به دست آورده بود.

«فخاس» ۹۱۱ میلیارد تومان درآمد کسب کرد

منبع: فلزات آنلاین

عناوین برگزیده