تاریخ: ۱۳ تير ۱۴۰۰ ، ساعت ۱۱:۲۵
کد خبر: ۲۱۶۷۴۵
‌می‌متالز - چین کمترین نسبت بدهی به اندازه اقتصاد خود را در بین اقتصاد‌های بزرگ جهان دارد.

به گزارش می‌متالز، طبق اعلام سایت بدهی آمریکا، تا پایان ماه ژوئن، ایرلند بیشترین نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی را در جهان داشته است؛ به گونه‌ای که این کشور اکنون بیشتر از هفت برابر اندازه اقتصاد خود بدهی خارجی دارد.

در ادامه با میزان بدهی کشور‌های مختلف آشنا می‌شوید:

- آمریکا

جمعیت: ۳۳۳ میلیون و ۲۳۳ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به ژوین: ۲۲ تریلیون ۲۱۷ میلیارد دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۱۳۶.۷۴ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۱۰۰.۰۹ درصد

- چین

جمعیت: یک میلیارد و ۴۴۲ میلیون نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به ژوین: ۱۴ تریلیون و ۹۲۶ میلیارد دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۱۲.۹۵ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۵۴.۳۹ درصد

- ژاپن

جمعیت: ۱۲۶ میلیون و ۳۴۷ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به ژوین: پنج تریلیون و ۴۳۴ میلیارد دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۷۹.۸۴ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۲۷۳.۸۰ درصد

- آلمان

جمعیت: ۸۴ میلیون و ۱۰۶ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به ژوین: سه تریلیون و ۷۶۴ میلیارد دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۱۷۳.۴۸ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۸۶.۲۹ درصد

- انگلیس

جمعیت: ۶۸ میلیون و ۱۱۳ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به ژوین: سه تریلیون ۲۵۷ میلیارد دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۳۲۰.۹۹ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۱۱۱.۴۲ درصد

- فرانسه

جمعیت: ۶۵ میلیون و ۳۳۷ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به ژوین: دو تریلیون و ۶۹۲ میلیارد دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۲۵۵.۷۶ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۱۱۹.۸۸ درصد

- کانادا

جمعیت: ۳۷ میلیون و ۹۱۶ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به ژوین: یک تریلیون و ۶۹۶ میلیارد دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۱۳۷.۸۰ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۱۱۳.۰۵ درصد

- بلژیک

جمعیت: ۱۱ میلیون و ۶۲۴ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به ژوین: ۵۰۳ میلیارد و ۹۸۲ میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۳۰۶.۸۲ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۱۳۵.۴۲ درصد

- هلند

جمعیت: ۱۷ میلیون و ۱۵۳ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به ژوین: ۸۱۸ میلیارد و ۶۶۶ میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۶۰۰.۴۹ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۸۲.۴۱ درصد

- سوئیس

جمعیت: هشت میلیون و ۶۸۹ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به ژوین: ۶۶۷ میلیارد و ۸۶۰ میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۳۰۱.۴۷ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۵۳.۲۴ درصد

منبع: شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبنا)

عناوین برگزیده