تاریخ: ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ ، ساعت ۱۲:۴۰
کد خبر: ۲۲۱۱۵۷
‌می‌متالز - مجموع درآمد‌های بدست آمده از محل واگذاری سهام در گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا در دوره یک ماهه منتهی به تیر ۱۴۰۰ در مجموع ۳۱ میلیارد و پنجاه و شش میلیون ریال است که بیشترین واگذاری‌ها متعلق به سهم‌های پالایش نفت بندرعباس با مبلغ ۴ هزار و ششصد و هفتاد و سه ریال و سپید ماکیان با ۳ هزار و پانصد و دوازده ریال به ازای هر سهم است.

به گزارش می‌متالز، درآمد حاصل از واگذاری سهام در این شرکت ۱۵ میلیارد و سیصد و پنج میلیون ریال است و بیشترین درآمد‌های نقدی متعلق به پالایش نفت بندرعباس با ۲۵درصد و سپید ماکیان با ۲۰ درصد و فرآورده‌های تزریقی ایران با ۹ درصد بیشترین درآمد‌های نقدی را به خود اختصاص داده اند.

بیشترین سهام‌های واگذار شده طی این دوره یکماهه مربوط به صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند با واگذاری ۳۸ میلیون و نهصد و بیست هزار سهم با قیمت ۱۰ هزارو صدو پنجاه و پنج ریال به ازای هر سهم و شرکت آوای فدای زاگرس با واگذاری ۱۶ میلیون و ششصد هزار سهم به ازای هر سهم ۱۰ هزارو نهصد و شصدو چهار ریال است.

سهام‌های تحصیل شده این شرکت پالایش نفت اصفهان، فولاد مبارکه اصفهان، سرمایه گذاری بانک ملی ایران، فرآورده‌های تزریقی ایران، صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند، سرمایه گذاری سایپا، گسترش نفت و گاز پارسیان، مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر، بانک اقتصاد نوین، سیمان مازندران، صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا، فولاد خوزستان، ملی صنایع مس ایران، سپید ماکیان، محصولات کاغذی لطیف است.

بیشترین سهام خریداری شده متعلق به صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند با ۲۰ میلیون ۴۲۴ هزار و سیصد سهم به ارزش هر سهم ۱۰ هزارو پنجاه ونه ریال، ملی صنایع مس ایران با ۱۶ میلیون و ۱۶ هزارو پانصد و شش سهم به ارزش هر سهم ۱۳ هزارو ششصدو پنج ریال و فولاد خوزستان با ۱۲ میلیون و ۶۱۷ هزار و سه سهم به ارزش هر سهم ۱۶ هزار و صدوبیست سه ریال خریداری شده است.

سود و زیان حاصل از فروش سهام ۲ میلیارد و هشتصدوپنجاه و چهار میلیون ریال است که بیشترین سود حاصل از واگذاری سهام متعلق به شرکت آوای فردای زاگرس به مبلغ ۵ میلیارد و هشتصد و هفتاد و پنج ریال و بیشترین زیان مربوط به شرکت سرمایه گذاری پارس آریان با مبلغ ۵ میلیارد و هشتصد و بیست و هشت ریال می‌باشد.

همچنین تفاوت ارزش ذاتی با بهای تمام شده در این ماه نسبت به ماه گذشته همین سال با ۳۵ درصد رشد همراه بوده است. ارزش بازار در طی دوره یکماهه تیر مبلغ یک میلیارد و ۲۷۸ میلیون و پانصد و هفتاد هزارو سیصد ریال است که نسبت به ماه گذشته ۷ درصد رشد داشته است.

منبع: بورس امروز

مطالب مرتبط