تاریخ: ۱۷ مرداد ۱۴۰۰ ، ساعت ۱۶:۵۰
بازدید: ۱۸۴
کد خبر: ۲۲۱۹۲۴
سرویس خبر : اقتصاد و تجارت

۲۷ شرکت در انتظار اخذ مجوز شرکت کارگزاری

‌می‌متالز - ۲۷ درخواست اخذ مجوز تاسیس شرکت کارگزاری تا امروز به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال شده است.

به گزارش می‌متالز، مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان مطلب فوق گفت: به زودی نخستین سری از موافقت اصولی مجوز تاسیس شرکت کارگزاری توسط هیات مدیره سازمان صادر می‌شود.

محمد عطایی، توسعه و تقویت جایگاه نهاد‌های مالی در بازار سرمایه و ارائه خدمات بهتر به سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه را هدف اساسی اعطای مجوز تاسیس شرکت‌های کارگزاری خواند و تصریح کرد: هیات مدیره سازمان، صدور مجوز تأسیس و فعالیت کارگزاری را با توجه به تقاضای فعالین بازار سرمایه در خصوص تاسیس شرکت کارگزاری، در دستور کار خود قرار داد.

وی ادامه داد: طبق نظر هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، دستورالعمل صدور مجوز تأسیس و فعالیت کارگزاری تدوین و نسخه اولیه دستورالعمل مذکور در جلسه مورخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ در هیات مدیره سازمان بورس و اوراق به تصویب رسید.

این مدیر ارشد سازمان بورس افزود: این دستورالعمل به منظور نظرسنجی فعالان بازار سرمایه در پایگاه قوانین و مقررات بازار سرمایه قرار گرفت و نسخه نهایی دستورالعمل صدور مجوز تأسیس و فعالیت کارگزاری در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۰ به تصویب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید.

مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار توضیح داد: متقاضیان دریافت مجوز تاسیس شرکت کارگزاری می‌توانند بر اساس شرایط مندرج در فراخوان سازمان بورس و اوراق بهادار که در سایت سازمان بورس و اوراق بهادار در اختیار متقاضیان قرار گرفته است، درخواست‌های خود را طبق شرایط مندرج در دستورالعمل صدور مجوز تأسیس و فعالیت کارگزاری به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال کنند.

وی در خصوص مراحل صدور مجوز تاسیس شرکت کارگزاری اظهار کرد: پس از اینکه شرایط عمومی و اختصاصی متقاضیان مورد بررسی قرار گرفت و به تایید رسید، متقاضیان برای مصاحبه حضوری به سازمان دعوت می‌شوند. در مصاحبه حضوری، موضوعاتی همچون توجیه طرح تجاری، میزان آشنایی با صنعت کارگزاری، آشنایی با قوانین و مقررات بازار سرمایه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

به گفته مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار، تا کنون ۱۰۸ کارگزاری فعال در سراسر کشور مشغول به ارائه خدمات هستند. از اینرو، لازم است متقاضیان اخذ مجوز، طرح جدیدی برای صنعت کارگزاری داشته باشند تا ضمن تقویت و توسعه بازار سرمایه، بستر مناسبی برای ارائه خدمات مناسب و آموزش و فرهنگ‌سازی سرمایه‌گذاران بازار سرمایه فراهم کنند.

منبع: شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبنا)

عناوین برگزیده