تاریخ: ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ ، ساعت ۱۵:۱۴
بازدید: ۳۵۷
کد خبر: ۲۲۲۰۴۳
سرویس خبر : اقتصاد و تجارت

گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی

‌می‌متالز - موضع عملیاتی بانک مرکزی در این هفته استمرار جذب نقدینگی در بازار بین‌بانکی بود. از این رو، این بانک به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید معکوس به مبلغ ۶۵.۸ هزار میلیارد ریال اقدام کرد.

به گزارش می‌متالز، جزئیات این گزارش به شرح زیر است:
گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی
بانک مرکزی در چارچوب مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بین‌بانکی ریالی، عملیات بازار باز را به صورت هفتگی اجرا می‌کند. موضع عملیاتی این بانک (خرید یا فروش از طریق ابزار‌های موجود) بر اساس پیش‌بینی وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بین‌بانکی حول نرخ هدف، از طریق انتشار اطلاعیه در سامانه بازار بین‌بانکی اعلام می‌شود. متعاقب اطلاعیه مزبور، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در راستای مدیریت نقدینگی خود در بازار بین‌بانکی، نسبت به ارسال سفارش‌ها تا مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بین‌بانکی اقدام کنند.
گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی
بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در روز‌های شنبه تا چهارشنبه از اعتبارگیری قاعده‌مند (دریافت اعتبار با وثیقه از بانک مرکزی) مشروط به در اختیار داشتن اوراق مالی اسلامی دولتی و در قالب توافق بازخرید با نرخ سقف دالان نرخ سود (۲۲ درصد) استفاده کنند.

منبع: شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبنا)

عناوین برگزیده