تاریخ: ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ ، ساعت ۲۳:۲۳
کد خبر: ۲۲۲۳۵۹
‌می‌متالز - به طور معمول در عرصه رسانه و همچنین رسانه‌های اقتصادی کمتر به موضوع اقتصاد رسانه و معیشت افراد این حوزه توجه شده است.

به گزارش می‌متالز، در حوزه اقتصاد رسانه، بحث ورود صنعت رسانه به بازار سرمایه مغفول مانده که باید به آن پرداخته شود. نباید انتظار داشت رسانه اقتصادی داشته باشیم، اما به اقتصاد رسانه توجه نشود. برای حمایت از حوزه اقتصاد رسانه، بازار سرمایه باید موسسات بزرگ رسانه‌ای را پذیرش کند تا به تامین مالی این حوزه کمک شود.

منبع: دنیای اقتصاد