تاریخ: ۲۰ مرداد ۱۴۰۰ ، ساعت ۲۲:۲۱
کد خبر: ۲۲۲۵۵۰
مدیرعامل فولاد اکسین تاکیدکرد
‌می‌متالز - جلسه بهره برداری با حضور آسیابان مدیر عامل و معاونین و مدیران بهره برداری، برنامه ریزی و توسعه در سالن جلسات خط تولید برگزار گردید.

به گزارش می‌متالز، امین آسیابان مدیر عامل فولاد اکسین ضمن تقدیر و تشکر از انجام تعمیرات خط تولید اظهار داشتند، خوشبختانه کار‌های عمده و مهمی همچون تعویض ترانس، مجموع اقدامات فنی حساس و سنگین در قسمت نورد و کوره‌ها انجام پذیرفت که قابل ستایش بوده و انتظار می‌رود تولید بعد از گذر از شرایط موجود با قدرت ادامه یابد.

وی در ادامه ضمن معرفی مدیران واحد‌های HSE و سیستم‌ها و استراتژی سازمان گفت، جهت جهانی شدن نام و برند فولاد اکسین واحد‌های مذکور می‌بایست اقدام به تدوین سنجه‌های جدید و پایش عملکرد واحد‌ها بر اساس آن‌ها نمایند و همچین برنامه‌های عملیاتی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت و اثرات ناشی از آن‌ها را در دستور کار خود قرار دهند و بر تعامل و همکاری سایر واحد‌ها شرکت تاکید کردند.

منبع: چیلان