تاریخ: ۳۱ مرداد ۱۴۰۰ ، ساعت ۱۶:۲۶
بازدید: ۳۰۵
کد خبر: ۲۲۳۴۶۵
سرویس خبر : اقتصاد و تجارت

ابلاغ مصوبات شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی

‌می‌متالز - با امضای معاون اول رییس جمهور، تعدادی از مصوبات شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی ابلاغ شد.

به گزارش می‌متالز، هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰، با تعدادی از مصوبات شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی موافقت کرد.

بر این اساس، اساسنامه سازمان‌های مناطق آزاد تجاری - صنعتی قشم، چابهار، کیش، ارس، اروند، انزلی و ماکو اصلاح شد.

به موجب اصلاحیه مذکور، «کلیه حقوق و اختیارات درخصوص اقامه و دفاع از هرگونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی نزد محاکم قضایی و شبه قضایی و اداری و دوایر ثبتی، حق تعیین وکیل و حق توکیل به غیر و یا معرفی نماینده حقوقی و اعطای مهلت برای پرداخت محکوم و ارجاع دعوی به داوری و تعیین دارو و صلح و سازش با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» به مجموع حقوق و اختیارات و اعتبارات رییس هیات مدیره و مدیرعامل مندرج در اساسنامه‌های یاد شده اضافه می‌شود.

منبع: شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبنا)

عناوین برگزیده