تاریخ: ۱۴ شهريور ۱۴۰۰ ، ساعت ۰۹:۵۷
کد خبر: ۲۲۵۸۵۸
‌می‌متالز - موسسه آموزش عالی بانکداری ایران با انتشار اطلاعاتی به مقایسه عملکرد بانک‌های غیردولتی از منظر بازده حقوق صاحبان، بازده سرمایه ثبتی، بازده دارایی‌ها و ... در سال ۹۹ پرداخته است.

به گزارش می‌متالز، بر این اساس در بخش مقایسه بانک‌های غیر دولتی از منظر بازده سرمایه ثبتی در سال ۱۳۹۹، بانک‌های پاسارگاد با بازدهی ۱۵۱ درصد، ایران و ونزوئلا با بازدهی ۱۴۴ درصد، خاورمیانه با بازدهی ۱۱۱ درصد، گردشگری با بازدهی ۱۰۵ درصد، صادرات با بازدهی ۶۷ درصد و بانک ملت با بازدهی ۶۶ درصد، در بین شش بانک نخست قرار دارند.

مقایسه عملکرد بانک‌های غیردولتی از هفت منظر در سال ۹۹

در دیگر بخش این گزارش، مقایسه بانک‌های غیردولتی در سال ۹۹ از منظر بازده حقوق صاحبان را مشاهده می‌کنیم. به گونه‌ای که بانک‌های صادرات با بازدهی ۵۷.۵ درصد، دی با بازدهی ۵۷.۲ درصد، تجارت با بازدهی ۵۵.۲ درصد، پاسارگاد با بازدهی ۴۸.۹ درصد، خاورمیانه با بازدهی ۴۴ درصد و ایران و ونزوئلا با بازدهی ۴۳.۵ درصد، در رتبه نخست قرار دارند.

مقایسه عملکرد بانک‌های غیردولتی از هفت منظر در سال ۹۹

در ادامه این بررسی‌های انجام شده، مقایسه بازدهی دارایی‌های بانک‌های غیر دولتی در سال ۱۳۹۹ آمده است. به گونه‌ای که در این مقایسه، بانک‌های ایران و ونزوئلا با بازدهی ۱۸.۸ درصد، دی با بازدهی ۷.۷ درصد، خاورمیانه با بازدهی ۴.۱ درصد، پاسارگاد با بازدهی ۴ درصد، تجارت با بازدهی ۳.۷ درصد و کارآفرین با بازدهی ۲.۸ درصد، شش بانک نخست هستند.

مقایسه عملکرد بانک‌های غیردولتی از هفت منظر در سال ۹۹

اما مقایسه بانک‌های غیردولتی در سال ۱۳۹۹ از منظر مجموع دارایی‌ها نشان می‌دهد شش بانک ملت، صادرات، تجارت، پاسارگاد، پارسیان و رفاه کارگران، جایگاه‌های برتر را از آن خود کرده اند.

مقایسه عملکرد بانک‌های غیردولتی از هفت منظر در سال ۹۹

بررسی منابع و مصارف بانک‌های غیردولتی در سال گذشته، بیان گر این است که نسبت مانده کل تسهیلات به مانده کل سپرده‌ها در بانک‌های غیردولتی در سال ۱۳۹۹ به گونه‌ای بوده است که بانک‌های ملت، ایران و ونزوئلا، پاسارگاد، پارسیان، اقتصاد نوین و رفاه کارگران، شش بانک نخست این مقایسه هستند.

مقایسه عملکرد بانک‌های غیردولتی از هفت منظر در سال ۹۹

مقایسه بانک‌های غیردولتی از منظر سود خالص سالیانه در سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد بانک‌های تجارت، ملت، صادرات، پاسارگاد، دی و اقتصاد نوین، بانک‌های برتر بوده اند.

مقایسه عملکرد بانک‌های غیردولتی از هفت منظر در سال ۹۹

در بخش دیگر این آمار، مقایسه بانک‌های غیردولتی از منظر نسبت مالکانه مطرح است. به گونه‌ای مقایسه نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی‌های این بانک‌ها در سال گذشته، نشان می‌دهد بانک‌های ایران و ونزوئلا، دی، کارفرین، خاورمیانه، سینا و پاسارگاد، به عنوان شش بانک نخست مشخص شده اند.

مقایسه عملکرد بانک‌های غیردولتی از هفت منظر در سال ۹۹

منبع: شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبنا)