تاریخ: ۱۵ شهريور ۱۴۰۰ ، ساعت ۱۳:۳۲
کد خبر: ۲۲۶۱۵۲
‌می‌متالز - این فرآیند توسط تیم ممیزی شرکت IMQ ایتالیا با مشارکت همکاران ستاد تهران و کرمان صورت گرفت.

به گزارش می‌متالز، میزان انطباق عملکرد شرکت با الزامات استاندارد‌های بین المللی سیستم مدیریت کیفیت (ISO۹۰۰۱:۲۰۱۵)، سیستم مدیریت زیست محیطی (ISO۱۴۰۰۱:۲۰۱۵) و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای (ISO۴۵۰۰۱:۲۰۱۸) مورد ارزیابی قرار گرفت که در نهایت اعتبار گواهینامه‌های سیستم مدیریت یکپارچه بدون عدم انطباقی با موفقیت تمدید شدند.

گواهینامه‌های سیستم مدیریت یکپارچه میدکو تمدید شد

گواهینامه‌های سیستم مدیریت یکپارچه میدکو تمدید شد

گواهینامه‌های سیستم مدیریت یکپارچه میدکو تمدید شد

منبع: دنیای معدن