تاریخ: ۱۷ مهر ۱۴۰۰ ، ساعت ۲۲:۱۸
کد خبر: ۲۳۱۱۵۴
‌می‌متالز - رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان در کارگروه تسهیل ورفع موانع تولید استان گفت: دستگاه‌های اجرایی استان مکلف هستند مصوبات استانی و ملی ستاد تسهیل را در حوزه اختیارات خود پیگیری و اجرایی کنند.

به گزارش می‌متالز، امیرحسین نظری افزود: یکی از ملزومات و ضروریات توسعه صنعتی استان، وجود ساختار‌های مناسب و زیرساخت‌ها است.

وی افزود: برای داشتن زیرساخت‌های مناسب توسعه و ساختار‌های مطلوب باید برنامه‌ریزی دقیق داشته باشیم.

نظری گفت: امروز مشکلات مربوط به بحث زیرساختی در شهرک‌های صنعتی استان مورد بررسی قرار گرفت. همه مشکلات شهرک‌های استان در بحث آب، برق، گاز و مشکلات اسنادی این شهرک‌ها بررسی و پیگیری شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستانعنوان کرد: امروز همچنین مصوبات استانی ستاد تسهیل و همچنین مصوباتی که از گذشته در ستاد ملی تسهیل انجام شده بود نیز مورد پیگیری قرار گرفتند.

وی ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی استان مکلف هستند، مصوبات استانی و ملی ستاد تسهیل را در حوزه اختیارات خود پیگیری و اجرایی کنند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان گفت: در این زمینه قرار است ظرف مدت یک هفته، دستگاه‌های اجرایی استان اقدامات خود را در جهت حل مشکلات بخش‌های تولیدی اعلام کنند.

منبع: شاتانیوز