تاریخ: ۲۱ مهر ۱۴۰۰ ، ساعت ۱۱:۲۳
کد خبر: ۲۳۱۷۲۰
در شرکت صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان اتفاق افتاد؛
‌می‌متالز - شرکت صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان قرارداد تعهد به فروش منافع زمین را منعقد کرد.

به گزارش می‌متالز، شرکت صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان از انعقاد قرارداد تعهد به فروش منافع یک قطعه زمین خبر داد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، قرارداد تعهد به فروش منافع زمین فوق الذکر به ازای هر متر مربع ۱۷.۵۰۰.۰۰۰ ریال معادل ۲۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال برای مساحت ۱۲۰۰ متر در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰به امضا طرفین رسیده و مبلغ کامل آن توسط شرکت دریافت شد.

منبع: بورس نیوز